Woningcorporaties

Als woningcorporatie heeft u te maken met veel facetten. De regelgeving is de afgelopen jaren fors veranderd. Het toezicht van de overheid is toegenomen en daarmee vaak ook de financiële druk op uw organisatie. Naast aangescherpte regelgeving, wordt het moderne denken beheerst door thema’s als veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inspectrum ondersteunt woningcorporaties op het gebied van het beheer van de woningvoorraad met datacollectie en advies.

“Data op Orde” is een belangrijk thema, maar wat wilt u bereiken?  Wat is de ambitie van uw corporatie? Pas als dat helder is en we weten welke (betrouwbare) data al voor handen is weet u welke data er verzameld moet worden. Op basis van scherpe en heldere analyses van de data kunnen er beleidsplannen gemaakt worden. Plannen waarmee u op korte en lange termijn uw ambities kunt realiseren.

Voor het in kaart brengen van uw ambities en om alle aspecten van het beheer op elkaar af te stemmen heeft Inspectrum het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld.

Lees verder over onze dienstverlening: