Over Inspectrum

Inspectrum richt zich op advies, data-collectie, inspectie en onderzoek voor het beheer van Vastgoed, Infrastructuur en de Openbare Ruimte. Inspectrum werd opgericht in 1989 en heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied. Kenmerkend voor onze dienstverlening is kwaliteit, een pragmatische aanpak en een open communicatie. Onze opdrachtgevers kunnen er op rekenen dat wij niet zomaar aan de slag gaan. Samen met u kijken we naar uw ambities en wat de beste aanpak is om samen uw ambities te realiseren.

Onze bedrijfsmentaliteit laat zich het beste omschrijven als “no-nonsens”, inventief en innovatief. Met Inspectrum kiest u voor een partner die niet zomaar aan de slag gaat. Onze medewerkers zijn getraind om samen met u de beste aanpak voor u te kiezen en niet te gaan voor de hoogste omzet.

Om onze opdrachtgevers effectief te kunnen ondersteunen hebben wij het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld. Een goed doordacht model, waarmee wij u optimaal in staat stellen de verschillende aspecten van het beheer met elkaar in relatie te brengen. In dit model staat de realisatie van uw ambitie centraal.

Wij zijn er trots op dat wij voor vele woningcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstellingen opdrachten mogen uitvoeren en op basis van onze aanpak en kwaliteit langdurige relaties met hen hebben opgebouwd.

Advies en informatie waar u iets aan heeft!

Resultaat staat bij ons voorop. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We zorgen dan ook altijd voor praktische, bruikbare adviezen en informatie waarmee u uw doelstellingen (en meer dan dat) kunt halen. Opgeleverd zoals u dat wilt. Helder en transparant.
Waar mogelijk maken wij slimme combinaties. We graven ons in en zoeken naar de vraag achter de vraag en kijken dus verder dan de opdracht. We gaan graag voor een relatie op de lange termijn, daarom zijn onze oplossingen nooit standaard.

Wij zijn in staat om plannen te vertalen naar zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Daarmee helpen wij organisaties de communicatie tussen de verschillende lagen te verbeteren. Van een geaggregeerde managementsamenvatting tot een zeer gedetailleerde onderhoudsplanning bij Inspectrum krijgt u wat u nodig hebt om succesvol te zijn.

Onze missie

Inspectrum wil samen met de opdrachtgevers ambities realiseren, met heldere adviezen, onderbouwt met de juiste data waarmee organisaties hun taken op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed, infrastructuur, de openbare ruimte en verkeer en vervoer kunnen plannen en verbeteren. Hiermee levert Inspectrum een bijdrage aan effectief onderhoud en een betere woon- en leefomgeving.

 

 

Onze Visie

Inspectrum wil een bijdrage leveren aan een wereld waarin vraagstukken worden teruggebracht tot de essentie, en de oplossing realistisch, pragmatisch en waar nodig creatief en innovatief is.

Dit doen wij door samen met de opdrachtgever de vraag helder te krijgen, scherp te krijgen welke ambities zij willen realiseren. Niet de oplossing met de hoogste omzet maar de beste oplossing

Vastgoed

Onder meer woningcorporaties, gemeenten, vve’s en adviesbureaus vertrouwen op onze deskundige inspectie- en inventarisatie-werkzaamheden. Maar ook waterschappen, ministeries, de rijksoverheid en bouwbedrijven

Infrastructuur en openbare ruimte

Inspectrum inventariseert en inspecteert onder andere wegen, kunstwerken, verkeersborden en verkeerstekens. Wij voeren ook inspecties uit van sluizen, stuwen, vaarwegkenmerken en kademuren.

Samenwerkingen

Inspectrum kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal partners. Daarbij kan het gaan om samenwerkingen met gemeenten, scholen en zorginstanties op het gebied van vastgoed en infrastructuur en openbare ruimte.

Ik heb een andere vraag