OVER INSPECTRUM

Dit is Inspectrum

Inspectrum richt zich al sinds 1989 op inspecties en advies voor het doelmatig beheer en onderhoud en de verduurzaming van vastgoed, infrastructuur en de openbare ruimte. Kenmerkend voor de werkwijze is de pragmatische en ‘no nonsense’-aanpak. Inspectrum zoekt altijd samen met u naar de beste oplossing en kan u deels of geheel ontzorgen.

Om er zeker van te zijn dat de opdrachtgevers de juiste data en adviezen krijgen, ontwikkelde Inspectrum de ABC-norm. Deze wordt altijd gehanteerd als uitgangspunt voor de werkzaamheden. De intern gecertificeerde medewerkers krijgen voortdurend feedback op gedrag en kwaliteit. Dit alles maakt Inspectrum tot een unieke leverancier in de markt.

Bij Inspectrum telt niet de hoogste omzet, maar de beste oplossing voor uw vraagstuk. Het streven is elke dag weer om samen met u achterom te kunnen kijken en te kunnen zeggen: ‘Dat hebben we goed gedaan samen.’

Inspectrum: gepassioneerd, betrouwbaar en betrokken

Onze missie

Samen met opdrachtgevers ambities realiseren, met heldere adviezen, gebaseerd op en onderbouwd met de juiste data.

Onze visie

Een wereld waarin vraagstukken teruggebracht worden tot de essentie en de oplossingen realistisch en pragmatisch zijn en waar nodig creatief en innovatief.

Hoe realiseert Inspectrum haar missie en visie?

Samen met haar opdrachtgevers maakt Inspectrum de vraag kraakhelder en wordt inzichtelijk gemaakt welke ambities er gerealiseerd dienen te worden. Daarbij wordt niet gekozen voor de oplossing met de hoogste omzet, maar voor de beste oplossing. Inspectrum werkt altijd volgens haar kernwaarden.

Kernwaarden

Passie
  Ik straal plezier en enthousiasme uit
  Ik toon een actief betrokken houding
  Ik ga altijd voor een win-win situatie

Betrouwbaar
  Ik zeg respectvol wat ik denk en voel
  Ik lever op de afgesproken tijd de gevraagde kwaliteit
  Ik toets voortdurend de verwachting en het resultaat

Betrokken
  Ik blijf altijd in gesprek ook als het lastig wordt
  Ik leef mij in en toon oprechte interesse
  Ik werk samen op basis van een gemeenschappelijk doel

Waar geloven we in?

  Samen investeren in de relatie,
    zowel intern als extern
  Heldere doelstellingen en heldere
    afspraken
  Heldere verantwoordelijkheden
  Een pro-actieve houding en meedenken
  Niet de optimale omzet, maar de optimale
    oplossingen
  Heldere afspraken

“Dat hebben we goed gedaan samen”

We dromen ervan, dat we na elk project samen terug kunnen kijken en kunnen zeggen: “Dat hebben we goed gedaan samen!” 

WAT ONZE OPDRACHTGEVERS ZEGGEN

"We hadden meteen een goed gevoel bij Inspectrum, en dat hebben ze ook echt helemaal waargemaakt." 
Henk Blok
Specialist civiel cultuurtechniek Gemeente Hoeksche Waard
"Binnen 1 jaar tijd moesten er 1600 woningen een nieuw energielabel krijgen. Inspectrum heeft voor ons de inspectie uitgevoerd."
Willem van Tol
Projectleider planmatig onderhoud en duurzaamheid Omthuis
"Inspectrum is een kritische sparringpartner met de absolute wil om samen tot een oplossing te komen."
Patric de Koster
teamleider Planmatig Onderhoud Haag Wonen