Test uw kennis over verkeerstekens!

De juiste verkeerstekens zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, het ontbreken van verkeersborden of het onjuist toepassen zorgt voor verwarring en onveilige situaties. Kunt u in de volgende situaties inschatten wat (niet) klopt en wat het advies zou zijn? 

Quiz

1 / 4

Onderstaand voorbeeld bevat 2 waarschuwingsborden op een 50km/h weg binnen de bebouwde kom. Kan er een bord weg? Zo ja, welke?

2 / 4

Welke borden kunnen hier weg?

3 / 4

Is het nodig om het snelheidsbord hier dubbel te plaatsen?

4 / 4

Wat kan er in onderstaande situatie beter?