Samen ambities realiseren

in infrastructuur

Inventarisatie, Inspectie en Advies

Inspectrum inventariseert en inspecteert onder andere wegen, kunstwerken, verkeersborden en verkeerstekens. Ook voert Inspectrum inspecties uit van sluizen, stuwen, vaarwegkenmerken en kademuren. Van lokale overheden tot de landelijke overheid, van adviesbureaus tot aannemers; allemaal weten zij al meer dan 30 jaar de weg naar Inspectrum te vinden. Dit heeft alles te maken met de aanpak van Inspectrum, de geleverde kwaliteit en de nauwe samenwerking met opdrachtgevers. 

Kiest u voor Inspectrum, dan krijgt u hoge kwaliteit data en advies geleverd. De medewerkers van Inspectrum zijn deskundig, hebben plezier in hun vak en zijn trots op de projecten en de data die zij (op)leveren. Uiteraard zijn ze allemaal CROW-gecertificeerd en worden de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet gevolgd.

Of het nu gaat om een weginspectie of het opstellen van uw onderhoudsbegroting: doet u een beroep op de infra-specialisten van Inspectrum, dan weet u zeker dat u de juiste data en het beste advies krijgt. Inspectrum heeft oog voor uw ambities en voor de kwaliteit van uw infrastructuur.

Diensten:
• Weginspecties
• Gedetailleerde weginspecties
• Maatregeltoets
• Video-inspecties
• Kunstwerken-inspecties
• Inventarisatie en inspectie van
  Markering en Belijning
• Inventarisatie en inspectie van
  verkeersborden en
  verkeerstekens
• Advies en ondersteuning
  opstellen beheerplannen en
  begrotingen

Voordelen:
• Klant-specifieke benadering
• Effectieve en efficiënte aanpak
• Aansluiting op alle gangbare
  beheersystemen
• Werkwijze volgens
  Inspectrums kernwaarden
• Inspectrum staat garant voor
  de kwaliteit van het werk
• Afspraak is afspraak

Wegeninspecties

  Visuele inspectie wegen (CROW)
  Klein onderhoud inspectie (CROW)
  Veiligheidsinspectie
  Maatregeltoets
  Vorstschade inspectie
  Gedetailleerde  weginspectie conform
    de CROW
  Video inspectie op basis van HD-beelden
  Het opstellen van een begroting,
    onderhouds,- of beheerplan

Inventarisatie verkeersborden

  Inventarisatie drager en bord
  Inspectie drager en bord o.b.v. de KOR
  Sanering en advies
  Opstellen van een MJOP
  Opstellen van advies-rapporten

Inventarisatie van markering en belijning

  Inventariseren op basis van luchtfoto’s
  Aanvullende inventarisatie in het veld
  Inspectie o.b.v. de KOR
  Saneringsadvies  markeringen/belijning
  Advies t.a.v. markering, belijning
    en bebording
  Opstellen van een beheerplan

Kunstwerken inspecties

  Inventarisatie conform NEN2767-4
  Inspectie conform NEN2767-4
  Veiligheidsinspectie
  Opstellen van een MJOP
  Opstellen van advies- rapporten

Afspraak maken met één van onze specialisten?

Neem contact op met Gerben Top voor advies of voor het maken van een afspraak bel: 06 44 56 34 97.

WAT ONZE OPDRACHTGEVERS ZEGGEN

"We hadden meteen een goed gevoel bij Inspectrum, en dat hebben ze ook echt helemaal waargemaakt." 
Henk Blok
Specialist civiel cultuurtechniek Gemeente Hoeksche Waard
"Binnen 1 jaar tijd moesten er 1600 woningen een nieuw energielabel krijgen. Inspectrum heeft voor ons de inspectie uitgevoerd."
Willem van Tol
Projectleider planmatig onderhoud en duurzaamheid Omthuis
"Inspectrum is een kritische sparringpartner met de absolute wil om samen tot een oplossing te komen."
Patric de Koster
teamleider Planmatig Onderhoud Haag Wonen