PRIVACYVERKLARING

INSPECTRUM

PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina vindt u informatie over de “Privacy Policy” die Inspectrum B.V. hanteert. In onze privacyverklaring omschrijven wij welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Belangrijk genoeg om hier kennis van te nemen. Privacy is tenslotte een groot goed, waar wij graag zorgvuldig en respectvol mee omgaan, zeker als het uw privacy betreft. Inspectrum is een advies en inspectiebureau op het gebied van Vastgoed, Infrastructuur en de Openbare Ruimte.  Wij staan er om bekend, dat wij helder en open communiceren. Wij hebben onze privacyverklaring zo helder mogelijk geschreven. Mocht iets toch niet duidelijk zijn, of u heeft vragen over deze verklaring, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen en suggesties ook aan ons mailen, het adres is: privacy@inspectrum.nl

1. Onze gegevens

Inspectrum B.V.
Florijnweg 11c
6883 JN  Velp
Telefoon: 026 – 38 40 560
Website: www.inspectrum.nl
Mail: privacy@inspectrum.nl
KvK nr: 30 11 59 44

2. Doel van gegevensverzameling

Tijdens uw bezoek aan onze website worden er gegevens verzameld. Dit kunnen gegevens zijn die u zelf bewust achterlaat en gegevens waarvan u misschien niet weet dat u ze achterlaat. Hieronder vertellen wij u welke gegevens er verzameld worden en waarom.

  • U kunt zichzelf inschrijven voor onze nieuwsbrief. U vult dan op onze website uw naam en e-mail in en de naam van de organisatie waar u werkt. Deze gegevens zorgen er voor, dat wij u met onze nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen in de markt en binnen ons bedrijf. U kunt via onze website contact met ons opnemen. Ook dan vragen wij u uw persoonlijke gegevens zoals; uw naam, e-mail, telefoonnummer en de naam van de organisatie in te vullen, zodat wij contact met u op kunnen nemen en uw vraag kunnen beantwoorden.


Website statistieken of wel “Google Analytics” zorgen er voor dat wij de werking van onze site en het aantal bezoekers kunnen analyseren. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn anoniem. Wij kijken bijvoorbeeld naar welke zoekwoorden iemand gebruikt om onze site te vinden, welke pagina’s iemand bezoekt en hoe lang iemand op een pagina blijft. Dit is voor ons belangrijk omdat wij met deze gegevens onze website voortdurend kunnen verbeteren.

3. Gegevensopslag en -beheer

Uw gegevens worden als volgt opgeslagen en beheerd:

  • Onze nieuwsbrieven verzenden wij met mailchimp. Zodra u zich via de site aanmeld voor de nieuwsbrieven, worden uw gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen in een lijst van mailchimp. Uiteraard kunt u zich ook weer afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dat doen door op “afmelden” te klikken op de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan weer verwijderd uit die lijst. U kunt ook een mail sturen naar privacy@inspectrum.nl host.
  • U kunt via de website contact met ons opnemen. De gegevens die u invult worden opgeslagen op onze mailserver en maximaal 1 jaar bewaard.
  • Als we als eens zaken met u gedaan hebben of u maakt onderdeel uit van één van onze doelgroepen (gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, aannemers, vve’s, adviesbureaus, leveranciers) dan worden uw gegevens ook overgenomen in ons relatiemanagement systeem. Als u uit onze systemen verwijderd wilt worden kunt u ons bellen of een mail sturen aan privacy@inspectrum.nl
  • Bezoekersstatistieken

Onze website wordt gehost op de servers van Previder. De statistische gegevens over uw bezoek aan onze site zijn anoniem en bevatten geen persoonsnamen of bedrijfsnamen. De gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen door “Google Analytics”.

4. Beveiliging

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die wij van u ontvangen worden opgeslagen op onze systemen. Van deze systemen worden back-ups gemaakt. Na de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd als deze niet meer relevant zijn en niet langer hoeven te worden bewaard. Wij garanderen u dat uw gegevens nooit aan een andere partij zullen worden verstrekt niet gratis en niet tegen betaling. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, uitgegeven door Comodo RSA. Verder zijn al onze servers, desktops, laptops etc. waarmee uw gegevens geopend of bekeken kunnen worden beveiligd met een wachtwoord.

5. Uw Rechten

  • U heeft altijd het recht om op te vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Als u ons belt of een e-mail stuurt (privacy@inspectrum.nl) kunnen wij u laten weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U kunt uw gegevens altijd laten corrigeren, of laten verwijderen indien u niet meer in onze systemen wilt staan. Op basis van de wet AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.
  • Dit kunt u doen via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wij hopen uiteraard dat u deze link nooit nodig zult hebben en er samen met ons uitkomt.

6. Uw “plichten”

Inspectrum verzamelt gegevens op basis van een “gerechtvaardigd belang”, namelijk een commercieel belang. Als bezoeker van onze website heeft u natuurlijk niet of nauwelijks plichten. Als u echter iets van ons verwacht, een nieuwsbrief, een antwoord op een vraag die u stelt of misschien zelfs het aanleveren van een offerte, is het noodzakelijk dat u bepaalde gegevens aan ons verstrekt, zodat wij contact met u op kunnen nemen en uw eventuele vraag kunnen beantwoorden. Deze gegevens zij de zogenaamde “verplichte velden” op onze website. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn, terwijl we dat nu juist wel graag willen.

Indien het nodig is persoonlijke gegevens van u met een ander te delen, bijvoorbeeld voor het opvragen van gegevens voor een offerte of voor de uitvoering van een opdracht, dan zullen wij eerst toestemming aan u vragen.

Heeft u vragen, opmerking suggesties over onze Privacyverklaring, neemt u dan gerust contact met ons op.
Inspectrum B.V. Telefoon: 026 – 38 40 560 of e-mail: privacy@inspectrum.nl