Header

Het laatste nieuws van Inspectrum

Vertegenwoordigers van gemeenten en scholen hebben in Utrecht intensief gesproken over hoe goed voorbereid te zijn op een verplicht integraal Huisvestingsplan in relatie tot meerjaren onderhoud

Wat is de marktwaarde van een verhuurde woning? Voor iedere corporatie is het van belang dat zo nauwkeurig mogelijk te weten. Er is echter al jaren discussie over hoe die marktwaarde moet worden bepaald. Met regelgeving heeft de overheid daar een eind aan gemaakt. Doel is dat vanaf 2019 de gebruiksoppervlakte van alle verhuurde woningen wordt vastgesteld volgens de NEN 2580-norm of volgens de Energie-Index. Tot die tijd wordt toegestaan dat gebruiksoppervlakten worden gehanteerd zoals bekend bij het kadaster (BAG) of meetgegevens voor de WOZ. Voor niet-zelfstandige wooneenheden geldt dat de gebruiksoppervlakte-informatie uit het WWS mag worden gebruikt.

Uiterlijk 31 augustus 2017 duidelijkheid over uw aanvraag Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 986 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Daarvan is twee derde digitaal ingediend. Op dit moment controleert de Rijksdienst of alle subsidieaanvragen compleet zijn. Wanneer er informatie ontbreekt, ontvangt u per post de vraag om aanvullende informatie.

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer