Gemeenten

De verantwoordelijkheid voor het beheer van Vastgoed, de Infrastructuur en de Openbare Ruimte wordt steeds verder uitgebreid. Alleen met een goed onderhoud redden we het thesis statement about yourself examples tegenwoordig niet meer. Veiligheid, Toegankelijkheid, Burgerparticipatie en Duurzaamheid zijn steeds belangrijkere thema’s voor zowel het bestuur als de beheerder. En dat vaak met een forse druk op de budgetten.

Inspectrum ondersteunt in Nederland meer dan 120 gemeenten met datacollectie, inspecties en advies t.a.v. het beheer van Vastgoed, Infrastructuur en de Openbare ruimte. Ondersteuning met advies, datacollectie en gerichte inspecties.

In ons werk is het vertrekpunt altijd de ambitie die uw gemeente heeft. Wat wilt u bereiken, op welke termijn en wat is de kortste weg om uw ambities samen te gaan realiseren? Voor het in kaart chiefessays.net brengen van uw ambities en om alle aspecten van het beheer op elkaar af te stemmen heeft Inspectrum het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld.

Ik heb een andere vraag