VASTWARE levert software voor professioneel planmatig onderhoud, bestaand uit een complete serie praktijkgerichte producten die aansluiten op het vernieuwde denken over planmatig onderhoud.

Daaronder vallen: Registratie conditiemetingen (NEN 2767), opstelling meerjaren planningen en jaarbudgetten, vastgoedsturing (strategie en beleid zijn leidend bij besluitvorming), beheren van cartotheekgegevens/ vastgoeddata/ datakwaliteit en integratie met bestaande ERP-systemen en overige bedrijfsapplicaties.

De verduurzamingsopgave leidt de komende jaren tot investeringen en instandhoudingsmaatregelen die een enorm beslag gaan leggen op de financiële middelen van vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders. Dat geldt zeker ook voor gemeenten en andere overheidsinstanties. Bij het maken van verantwoorde keuzes zijn meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) onmisbaar.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen zijn Inspectrum en Vastware een samenwerking aangegaan. Rob de Jong, directeur Inspectrum en Walter Scheffers, directeur VASTWARE lichten toe: “De samenwerking betekent dat we gemeentes volledig gaan ontzorgen door een integrale meerjarenplanning als dienst aan te bieden. Daarbij levert Inspectrum de bouwkundige expertise waarbij gebruik wordt gemaakt van de softwareapplicatie

VASTWARE.” De Jong licht toe dat het een compleet nieuwe aanpak is om de integrale meerjarige planning als dienst aan te bieden. “De gemeente krijgt een gereed product: een integrale meerjaren onderhoudsplanning die geheel is afgestemd op de verduurzamingsopgave en het (onderhouds)beleid van de gemeente. Daarbij behoeft de gemeente geen bouwkundige deskundigheid in huis te hebben of software aan te schaffen.”

Met ‘integraal’ wordt hier bedoeld dat niet alleen wordt gekeken naar bouwkundige maatregelen.

Ook worden alle investeringen waaronder verduurzaming, contracten en budgetten voor niet-planmatig onderhoud meegenomen. De Jong: “De reden hiervan is dat al deze kostensoorten elkaar sterk beïnvloeden en daarom is een totaaloverzicht onmisbaar voor goede besluitvorming.” Door gebruik te maken van de professionaliteit van Inspectrum gecombineerd met de mogelijkheden van Vastware kunnen gemeenten over een kwalitatief hoogstaande integrale meerjaren onderhoudsplanning beschikken. Dat is een voorwaarde om de juiste beslissingen voor de toekomst te nemen.

WAT ONZE PARTNERS ZEGGEN

Rolf Hornes
Directeur Vgib

“Door onze samenwerking met Inspectrum profiteren gemeenten van een vollediger product; ontzorging van a tot z.”

“Door een project samen aan te vliegen zijn we in staat om voor de klant zo duurzaam mogelijk te werken, met zo min mogelijk uitstoot. Dat gaat veel verder dan het op papier in orde hebben van een energielabel, we werken realistisch en praktijkgericht.”

Wouter Ris
Projectmanager Nivab
Arjen Zwiers
Directeur Vabi

“Wij luisteren naar gemeenten en werken graag samen; daarom komen we steeds weer met vernieuwende oplossingen”