Samen ambities realiseren

In vastgoed

Inventarisatie, Inspectie en Advies

Vele opdrachtgevers – waaronder woningcorporaties, gemeenten, aannemers en adviesbureaus – vertrouwen al jaren op het inspectiewerk en de adviezen van Inspectrum. Dit heeft te maken met de jarenlange ervaring, de vakkennis en de relaties die worden opgebouwd met de opdrachtgevers. Zij waarderen de werkwijze van Inspectrum: open, eerlijk, ‘no nonsense’ en pragmatisch.

Inspectrum neemt uw vraag en verwachtingen met u door en zoekt samen met u naar het juiste antwoord op uw vraagstuk. Hierbij gaat Inspectrum nooit voor de hoogst mogelijke omzet, maar altijd voor de beste oplossing. En: Inspectrum gaat niet zomaar aan de slag, maar denkt met u mee en zorgt ervoor dat u daadwerkelijk vorm kunt geven aan doelmatig onderhoud en beheer. De basis hiervoor wordt gelegd met Inspectrums ‘ABC-normering voor data’, die altijd ten grondslag ligt aan de adviezen.

Daar waar gewenst gaat Inspectrum een langdurige samenwerking met u aan. Dit voor het actueel houden van uw data, MJOP’s, EPA’s en verduurzamingsadviezen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de informatieplicht.

De maatwerkadviezen voor de verduurzaming worden eerst goed doorgerekend, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Vervolgens begeleidt Inspectrum u bij de aanvraag en beoordeling van offertes, en bij de selectie van de aannemer (bijvoorbeeld bij een aanbesteding). De informatie die Inspectrum heeft verzameld en geregistreerd, is meteen bruikbaar om uw informatieplicht te vervullen richting RVO.

Diensten:
• Inventarisaties
• Conditiemeting (NEN 2767)
• Meerjaren Onderhoudsplanning
  (MJOP)
• Energie Prestatie Advies (EPA)
• Inmeten van gebouwen (NEN 2580)
• Woningwaardering huurpunten
  (WWS)
• APK keuringen woningen
  (installaties)
• Bouwbegeleiding
• Full Service Databeheer en
  Beheer op afstand

Voordelen:
• Klant-specifieke benadering
• Niet gericht op de hoogste omzet,
  maar op de beste oplossing
• Begeleiding van
  opdrachtformulering tot
  en met de uitvoering
• Aansluiting op vrijwel alle gangbare
  beheersystemen
• Effectief data-beheerplan
• Werkwijze volgens Inspectrums
  kernwaarden
• Inspectrum staat garant voor de
  kwaliteit van het werk
• Afspraak is afspraak

Onderhoudsplanningen

  Inventarisatie onderhoudsgevoelige
    elementen
  Invoer in het onderhoudsprogramma
    van uw keuze
  Conditiemeting NEN 2767
  Installatiekeuringen NEN 3140
  Opstellen van (D)MJOP’s
  Actualiseren van bestaande MJOP’s
  Begeleiding bij aanvraag en beoordeling
    van offertes
  Selectie van aannemer en aanbesteding
  Project- en uitvoeringsbegeleiding
  Kwaliteitscontrole op uitgevoerde
    werkzaamheden

Veiligheidsinspecties

  NEN 3140 inspecties
  Veiligheidsscan gebouwen
  APK Woningen
  Veiligheidsmetingen op
    gas-water-elektra
  Bouwkundige voor- en na
    opnames
  Spouwankeronderzoek
  Onderzoek naar
    constructieve veiligheid

Duurzaamheid en energieadvies

  Opstellen Energielabels
    voor Woningen (EPA-W)
  Opstellen Energielabels
    voor Utiliteitsbouw (EPA-U)
  Opstellen en doorrekenen
    van maatwerkadviezen
  Actualiseren van energielabels
  Invulling van de ‘Informatieplicht’
  Begeleiding bij aanvraag en beoordeling
    van offertes
  Selectie van aannemer en aanbesteding
  Project- en uitvoeringsbegeleiding
  Kwaliteitscontrole op uitgevoerde
    werkzaamheden

Afspraak maken met één van onze specialisten?

Neem contact op met Rob de Jong voor advies of voor het maken van een afspraak bel: 06 45 67 43 51.

Onze certificaten

Bekijk ons Certificaat EP Bestaande Utiliteitsgebouwen

Bekijk ons Certificaat EP Bestaande Woningen

Bekijk ons Certificaat EP Detailmethodiek Woningen