Voor het opstellen en beheren van energielabels maakt Inspectrum gebruik van de software van VABI. De oorsprong van dit bedrijf ligt in 1972, toen TNO, een collectief van installatie- en bouwbedrijven, de Rijksgebouwendienst en technische universiteiten hun krachten bundelden om samen betrouwbare rekensoftware te maken. 

Door continue ontwikkeling blijft de software van VABI altijd voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Arjen Zwiers, CEO van VABI: “Inspectrum maakt met hun kennis en onze software als instrument gebouwen duurzamer, energiezuiniger, comfortabeler en leefbaarder, en daarmee beter bruikbaar en waardevast.”

VABI biedt een platform voor gemeenten om antwoorden te geven op deelvraagstukken rondom energie voor alle vastgoed. “Met de komst van de NTA8800 methodiek worden de krachten gebundeld tussen de methodieken voor woning- en utiliteitsbouw. Wij richten ons op de vragen van vandaag maar kijken ook verder, om met het platform nog meer te gaan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs 2050. Het is bekend dat vastgoed een enorme bijdrage levert aan de CO2-uitstoot en dat de potentie tot besparing groot is. Met onze rekenkernen kom je veel makkelijker en efficiënter tot verbeterplannen, wat in deze tijd van schaarste nóg belangrijker is.”

Over de samenwerking tussen Inspectrum en VABI: “Inspectrum maakt gebruik van VABI software om daar efficiënt gegevens in te beheren en te verzamelen. In de software worden energielabels gemaakt en maatwerk adviezen opgesteld, om de benodigde duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk te maken. De data die in Assets Energie beheerd wordt, mag alleen aangepast worden door gecertificeerde EPA-adviseurs.” VABI heeft een partnerschap met een selecte groep EPA-adviesbureaus, waaronder Inspectrum. “Een van de voordelen van deze samenwerking is dat bij inijking-studies die VABI verzorgt voor meerdere ministeries, VABI al heel snel op de hoogte is van de aanpassingen op gebied van wet- en regelgeving. Deze kennis delen wij met onze partners, die hierdoor al in een vroeg stadium rekening kunnen houden met de -vaak extra- benodigde data vergaring. Deze partners helpen op hun beurt om deze data gebruiksvriendelijk in onze software te verwerken.”

WAT ONZE PARTNERS ZEGGEN

Rolf Hornes
Directeur Vgib

“Door onze samenwerking met Inspectrum profiteren gemeenten van een vollediger product; ontzorging van a tot z.”

“Door een project samen aan te vliegen zijn we in staat om voor de klant zo duurzaam mogelijk te werken, met zo min mogelijk uitstoot. Dat gaat veel verder dan het op papier in orde hebben van een energielabel, we werken realistisch en praktijkgericht.”

Wouter Ris
Projectmanager Nivab
Walter Scheffers
Directeur Vastware

“Door onze samenwerking kunnen we een integrale meerjaren planning als dienst aanbieden en daarmee gemeentes volledig ontzorgen.”