Onze werkvelden

vastgoed

Subsidieaanvragen monumenten groeit

Subsidieregeling instandhouding monumenten? Lees hier welke subsidiemogelijkheden er allemaal mogelijk zijn.

Lees meer
infrastructuur

Resultaten workshop 'Verplicht IHP'

Vertegenwoordigers van gemeenten en scholen hebben in Utrecht intensief gesproken over hoe goed voorbereid te zijn op een verplicht integraal ...

Lees meer
Openbare ruimte

Marktwaardebepaling door gebruiksoppervlakte

Wat is de marktwaarde van een verhuurde woning? Voor iedere woningcorporatie is het van belang dat zo nauwkeurig mogelijk te weten.

Lees meer

Samen Ambities Realiseren.

Wij zijn experts als het gaat om het planmatig beheer van vastgoed, infrastructuur, groen & openbare ruimte.
Samen met u bepalen wij wat op basis van uw ambitie de beste aanpak is. Welke data heeft u nodig voor een goede onderbouwing van uw plannen, welk data is reeds aanwezig binnen uw organisatie, hoe stemmen

we de verschillende beheerdisciplines op elkaar af, hoe komt u tot duurzaam beheer van uw bezit. Het gaat ons er om dat onze inspanning bijdragen aan de realisatie van uw doelstellingen en een effectief en efficiënt mogelijk beheer.

Ik heb een andere vraag