Bent u voorbereid op de herziene RTTI-verordening?

Als men van A naar B moet, kunnen ze bijna niet meer zonder navigatiesysteem. De behoefte aan actuele, betrouwbare en complete verkeersinformatie wordt daarmee iedere dag groter. Aan u de taak, als gemeente, om de verkeersdata te actualiseren en in de juiste systemen bij te houden. De herziene Europese RTTI-verordening die op 1 januari 2025 van kracht gaat, geeft ook aan waar u als gemeente aan moet voldoen.

 

Wat schrijft de RTTI voor?

De Real Time Traffic Information-verordening schrijft een aantal zaken voor over de beschikbaarheid van data over verkeer, zoals:

 

 • Deze data moet in principe openbaar beschikbaar worden gesteld.
 • Deze data moet in principe real-time (zonder onnodige vertraging, zo
  snel mogelijk) worden aangeboden.
 • Deze data moet leesbaar zijn voor een geautomatiseerd systeem.
 • Als een wegbeheerder deze data niet heeft, is hij niet verplicht om
  dit alsnog te regelen.
 • Als de data wel beschikbaar is en van voldoende kwaliteit, dan zijn
  derde partijen verplicht om deze data te gebruiken voor hun diensten.

Verplichting voor bronhouders

Deze nieuwe Real Time Traffic Information-verordening verplicht bronhouders, waaronder gemeentes, om verkeersinformatie aan te bieden via het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM). Dit is essentieel voor serviceproviders zoals TomTom en Google Maps om actuele gegevens te leveren. De eindgebruikers profiteren onderweg van nauwkeurige informatie, zodat ze veilig op de bestemming terechtkomen.

 

Data top-15

In 2018 is door de Rijksoverheid een bestuurlijke afspraak gemaakt om bij te dragen aan een versnelde digitalisering van de mobiliteit. Het target was om 90% van de publieke data in 2023 structureel op orde te hebben en aan te kunnen bieden als open data. In het lijstje van de Data top 15 staan de 15 type data die nodig zijn. Onderdeel van de data top-15 zijn verkeersborden. Via het NDW-loket ‘George’ moet u deze data inzichtelijk houden. Sinds maart 2023 zijn bronhouders hier zelf verantwoordelijk voor.

 

Hoe ver is uw gemeente hiermee gevorderd? Het is belangrijk om te weten waar u staat en welke stappen nog nodig zijn.

 

Voorbereiding op de nieuwe wetgeving

Wilt u voorbereid zijn op de komst van de herziene Europese RTTI-verordening? Of bent u al gereed, maar vraagt u zich af wat de volgende stappen zijn? Wij helpen u graag