Verbeter de verkeersveiligheid en -doorstroming in uw gemeente

Maar liefst 15 procent van de verkeersborden staat er ten onrechte, met verkeersongevallen en onnodige opstoppingen als gevolg. Inspectrum inventariseert de verkeersborden en wijst aan waar verbetering of sanering nodig is. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en -doorstroming en aan de duurzaamheid.

Door de jaren heen veranderen verkeerssituaties. Na veranderingen blijven borden soms ten onrechte staan. Neem een bord om weggebruikers te waarschuwen voor een verkeerslicht, terwijl er in plaats van verkeerslichten een rotonde is aangelegd.

Toenemende vraag naar saneringsadvies
Meerdere gemeenten, waaronder Ermelo, Hoeksche Waard, Baarn, Zevenaar en Doesburg, hebben Inspectrum in de arm genomen om de doelmatigheid van de verkeersborden te onderzoeken. Deze gemeenten lopen voorop in Nederland; binnenkort volgen meerdere gemeenten. Vanwege de toenemende vraag naar saneringsadvies breidt Inspectrum het team uit van twee naar drie verkeerskundig medewerkers.

Professionalisering van het verkeersbordenareaal
Grip krijgen en houden op de data van verkeersborden biedt zekerheid en duidelijkheid. Daar komt een Europese verordening bovenop die gemeenten vanaf 2025 verplicht realtime data aan te leveren van verkeersborden, ten behoeve van ‘Real Time Traffic Information’. Inspectrum doet de inspectie en adviseert hoe toekomstige mutaties overzichtelijk kunnen worden bijgehouden. Professionalisering is van meerwaarde voor de hele organisatie. Als deze data op orde is, hebben ook andere afdelingen daar profijt van, zoals een afdeling parkeerbeheer.


Uw voordelen op een rij:
• Verbetering verkeersveiligheid
• Sluitende en logische verkeerssituaties
• Rustiger beeld in de openbare ruimte
• Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik
• Efficiënter inzicht in data en kosten
• Controle input mobiliteit strategie overheid en RTTI
• Van reactief naar proactief onderhoud


Meer weten over het updaten van het verkeersbordenareaal?
Neem contact op met Inspectrum.


Stop onnodige ongelukken met fietspaaltjes

Fietspaaltjes aan het begin en eind van een fietspad zijn verantwoordelijk voor 2.400 spoedeisende-hulpopnames per jaar. Daarvan zijn 1.500 gewonden er ernstig aan toe. Gemeenten kunnen aansprakelijk worden gesteld als het paaltje niet aan de voorschriften van het CROW voldoet.

De Fietsersbond voert momenteel campagne om wegbeheerders attent te maken op de gevaren van de paaltjes. Laat je als gemeente het initiatief liggen bij de fietsersbond of ga je als beheerder proactief te werk en pak je de onveilige situaties aan? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kunnen wij u helpen.


Den Helder
Gemeente Den Helder nam Inspectrum in de arm om advies in te winnen hoe zij de fietsveiligheid kon verbeteren. Inspectrum bracht in kaart waar de fietspaaltjes in orde waren en waar niet en gaf aan hoe het beter kon. Den Helder voerde 80 procent van de adviezen door.


Paaltjes bron van gevaar
Fietspaaltjes zijn bedoeld om sluipverkeer van automobilisten via fietspaden te voorkomen. Echter, 71 procent van de fietsers vindt paaltjes gevaarlijk. En dat is niet gek, want maar 1 procent van de paaltjes voldoet aan de eisen van Kenniscentrum CROW.

99% van de paaltjes niet in orde
Volgens de richtlijnen van CROW moet je een paaltje alleen plaatsen als dat strikt noodzakelijk is. Worden er paaltjes geplaatst, dan gelden daar richtlijnen voor. De paaltjes moeten gestreept zijn, er moet een inleidende wegmarkering voor liggen en er hoort voldoende afstand tussen twee palen te zitten. In 99% van de gevallen is dit dus niet in orde. De paaltjes zijn bijvoorbeeld te dun, de markering ontbreekt of de paaltjes staan te dicht bij elkaar.


Aanbevelingen
Inspectrum werkt volgens de richtlijnen van de CROW. Het resultaat van een inventarisatie is een rapport met bevindingen en aanbevelingen, waarmee de gemeente kan besluiten welke wijzigingen ze laat doorvoeren. Inspectrum kan ook direct de verharding van het fietsnetwerk controleren. Een win-win voor u.


Wilt u een fietsvriendelijke gemeente?
Neem contact op met Inspectrum

Bronnen feiten en cijfers: EenVandaag, Fietsersbond.nl