Van actuele data naar een duurzame gemeente

Een goed onderhouden openbare ruimte begint bij actuele data, waaraan u precies kunt aflezen wat de staat is van het onderhoud. Zo kunt u op het juiste moment onderhoud plegen en daarmee uw budget besteden wanneer het nodig is. Gevolg: kostenbesparing en een goed ogende duurzame gemeente.

Laat ons uw openbare ruimte inspecteren en uw data op orde brengen. Dan weet u zeker dat het van A tot Z goed gebeurt. Dat onderschrijft ook Henk Blok van de gemeente Hoeksche Waard. U leest zijn ervaringen met Inspectrum hieronder.

Het probleem en de oplossing
Als beheerder van de openbare ruimte heb je te maken met een aantal terugkerende vragen: wat hebben we in beheer?

Wat is de staat van het onderhoud en hoeveel financiële middelen hebben we nodig om de buitenruimte te onderhouden.

Eén ding weet u in ieder geval zeker: zonder actuele data zijn de antwoorden op die vragen een stuk minder betrouwbaar. Niet zo vreemd. Actuele data vormen het fundament van een effectief beheerproces. Zonder deze data kan er bijvoorbeeld geen vervangingsplan worden opgesteld. Ook het preventief sturen op onveilige situaties is onmogelijk. En wat te denken van een onderzoek naar de doelmatigheid van verkeersborden?

Zonder actuele data heeft u minder overzicht, vaker achterstallig onderhoud met extra kosten in het verschiet.


‘Het goede gevoel dat we bij Inspectrum hadden, hebben ze helemaal waargemaakt.’

“We hadden meteen een goed gevoel bij Inspectrum en ik moet zeggen dat ze dat absoluut hebben waargemaakt. Voor de gemeente Hoeksche Waard hebben ze de bebording en het wegmeubilair geïnspecteerd. Daar kwam een heldere analyse uit. Daarna hebben ze ons geleerd te werken met een databeheerssysteem. En niet zonder resultaat. Inmiddels kunnen onze mensen in de buitendienst na een inspectie de data zelf invoeren. Die blijven zo altijd actueel.”

Henk Blok – Specialist civiel cultuurtechniek -Gemeente Hoeksche Waard


We helpen u graag met uw begroting

Het is een goed idee om nu alvast het budget in te dienen voor het op orde brengen van de data in 2023. Hoe eerder u dat doet, des te groter de kans dat komend jaar het beheerproces en de opschoning van de data gerealiseerd wordt. Met die begroting helpen wij u graag.

In het voorjaar worden namelijk de eerste contouren getekend voor de begroting voor het volgende jaar. Afhankelijk van uw wensen stellen wij een kostenraming op die u als input kunt gebruiken voor de begroting. Dat kunt u ons gerust toevertrouwen. Wij beschikken over veel ervaring bij uiteenlopende gemeenten: van de samenstelling van het budget tot de uitvoering.