Sanering van verkeersborden leidt tot een veiligere gemeente

Als wegbeheerder bent u verantwoordelijk voor een veilig en duurzaam wegennet in uw gemeente. Belangrijk voor die veiligheid is dat u het bordenareaal regelmatig in kaart brengt, saneert en daarmee optimaliseert. Vaak is er een wildgroei aan verkeersborden. Dat kan leiden tot onduidelijke of zelfs onveilige verkeerssituaties. 

Vaak staan er zoveel borden dat de belangrijkste niet meer opvallen. Sanering zorgt voor minder borden en meer duidelijkheid voor de weggebruiker: voor meer comfort en veiligheid dus. Als gemeente werk je meteen ook aan een duurzame omgeving en bespaar je kosten. Met het verwijderen van een bord bespaart u al gauw € 7,- per bord per jaar.

Samen voor een duurzame gemeente
Inspectrum brengt de verkeersborden in uw gemeente in beeld en koppelt daar een onderhouds-, optimalisatie- en saneringsvoorstel aan vast. Borden worden onderhouden of op een milieuvriendelijke wijze gesaneerd. Tevens geven wij advies over het bijplaatsen van borden. Zo helpen we gemeentes om tot concrete acties te komen die door drukte vaak worden uitgesteld. We werken samen met u aan de veiligheid en duurzaamheid van uw gemeente.


Zó maken we ons land veiliger

De verkeersveiligheid in ons land kan eenvoudig worden vergroot door 600.000 verkeersborden van de straat te verwijderen. 

Lang niet alle verkeersborden zijn nuttig. Nu staan er ruim 3 miljoen verkeersborden, waarvan 20 procent overbodig is en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt. Wat we tijdens inspecties vaak tegenkomen, zijn verkeerssituaties waar te veel borden staan of juist te weinig. In het eerste geval wordt het verkeerspunt onoverzichtelijk. In het laatste geval kan de veiligheid worden vergroot door een extra bord te plaatsen. 

Als u een actief beleid voert op het onderhouden en beoordelen van uw bordenareaal levert dat ook nog eens fikse besparingen op. Een mooi voorbeeld daarvan is de gemeente Baarn die na een saneringsadvies 11% van de borden kan verwijderen. Na deze saneringsoperatie kan de gemeente mogelijk ca. €8.500,- per jaar besparen. Een onderzoek naar de doelmatigheid van borden is dus snel terugverdiend. Daarbij leidt achterstallig onderhoud, zoals u weet, vaak tot onduidelijke verkeerssituaties. Bij regelmatig onderhoud worden zowel onduidelijke situaties als onnodige kosten voorkomen.


Wat zegt de klant?

Michel Scheermeijer, medewerker beleidsuitvoering Verkeer (gemeente Baarn)

‘Sanering van verkeersborden heeft onze gemeente veiliger gemaakt.’ 

‘Het begon toen we Inspectrum vroegen om een inventarisatie van ons bordenareaal. Ze boden toen aan om daar voor een kleine meerprijs een saneringsadvies bij aan te leveren. Dit bleek een schot in de roos.

Een sanering van verkeersborden gaat verder dan alleen een inventarisatie. Bij een sanering is de vraag: welke borden kunnen weg en welke moeten vernieuwd worden. Met elk overbodig bord dat weg kan, bespaar je geld. Daarbij is het geruststellend om te weten dat je de goede borden hebt staan en daarmee de veiligheid in het verkeer gewaarborgd is. 

Het voordeel van Inspectrum is dat je via het softwareprogramma Greenpoint één op één kunt schakelen met elkaar. Alle tips en adviezen werden door Inspectrum meteen ingevoerd, net als de data over de staat waarin de borden verkeren. Zo heb je een goed overzicht en kun je meteen doorpakken in de uitvoering.

Voor ons was dat een belangrijke reden om voor Inspectrum te kiezen. De hoofdreden was dat ze hun werk uitstekend doen en kort en duidelijk communiceren. Je hoeft hun handje niet vast te houden tijdens zo’n project. Ja, we zijn uitermate tevreden over ze.’

Nieuws_01