Samen voor ‘full service’ verduurzaming en onderhoud van uw vastgoed

Samen voor ‘full service’ verduurzaming en onderhoud van uw vastgoed, dankzij unieke samenwerking

Bent u klaar voor de forse taak die u de komende tijd moet verrichten? Het doelmatig verduurzamen en onderhouden van uw gemeentelijk vastgoed is maatschappelijk van groot belang. Het krijgt dan ook volop aandacht én steeds meer een wettelijke basis. De verplichting van het energielabel, de verduurzamingsverplichting, de informatieplicht, de EED en meer; hoe gaat u dit invullen en uitvoeren? Inspectrum helpt u en is speciaal hiervoor een voor Nederland unieke samenwerking aangegaan met Vgib, Nivab, Vabi en Vastware. Benieuwd hoe zij samen uw gemeente ontzorgen?

‘Full service’ ondersteuning

Deze bijzondere samenwerking is er speciaal voor u. Om u als gemeente ‘full service’ te ondersteunen bij het doelmatig verduurzamen en onderhouden van het gemeentelijk vastgoed. Inspectrum kan u, middels deze bedrijvencombi, helpen bij het opstellen van strategisch vastgoedbeheer, energielabels en maatwerkadviezen. Profiteer van volledige ontzorging: van de offerteaanvraag en aannemersselectie tot de begeleiding van de uitvoering. 

Van energielabel tot duurzaam MJOP

Middels de samenwerking kan Inspectrum u ondersteunen bij de verduurzaming van uw vastgoed én de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) voor u opstellen en verduurzamen én komen tot een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP). Voor gemeenten die nog niet beschikken over gebruiksvriendelijke software, werkt Inspectrum samen met Vabi en Vastware. In Vabi legt Inspectrum alle data vast voor de energielabels. Op basis van die data geeft Inspectrum u maatwerkadviezen. En Vastware biedt vele mogelijkheden voor de onderhoudsplanning en het gebouwgebonden dossier. Kortom: u bent er honderd procent zeker van dat uw data goed wordt vastgelegd en beheerd. 

Van maatwerkadvies tot subsidieaanvraag

Voor de verduurzaming van uw vastgoed zijn diverse maatregelen denkbaar. Inspectrum werkt de mogelijkheden uit in maatwerkadviezen, bestaande uit verschillende scenario’s. De maatwerkadviezen worden doorgerekend met behulp van de gecertificeerde software van Vabi. Dat is belangrijk voor u, omdat op basis van deze maatwerkadviezen de subsidie kan worden aangevraagd.

Maak kennis met de samenwerkingspartners

Inspectrum – al bijna 35 jaar werkzaam voor gemeenten – kent u waarschijnlijk al een tijdje. Nagenoeg elke gemeente in Nederland heeft wel een keer een beroep gedaan op de kennis en kunde van Inspectrum. Was het niet voor een MJOP of een energielabel, dan was het wel voor een inspectie van de infrastructuur of de openbare ruimte. In deze en de volgende nieuwsbrieven maakt u kennis met de samenwerkingspartners van Inspectrum. 

 


“Vgib en Inspectrum vormen een effectieve combi voor gemeenten en hun vastgoed” – Rolf Hornes, directeur Vgib

‘Door onze samenwerking met Inspectrum profiteren gemeenten van een vollediger product; ontzorging van a tot z’

‘Vgib is expert in vastgoedstrategie en richt zich op verduurzaming van gebouwen, met een specialistische focus op de constructie. We doen alles; van de uitvoeringsvoorbereiding en -begeleiding tot het bewaken van de integraliteit van adviezen en het uitwerken van realistische scenario’s. Vgib en Inspectrum hebben mooie raakvlakken als het aankomt op het doelmatig verduurzamen en onderhouden van vastgoed. Samen nemen ze gemeenten dan ook alle zorg uit handen.’

Inspelen op Europese plannen

‘Vgib en Inspectrum vormen een effectieve combi voor gemeenten en hun vastgoed. Vgib met de portefeuillestrategie, de lange termijn, en Inspectrum met de onderhoudsplannen en energielabels. Vanuit deze eenheid creëren we een kenniscentrum, van waaruit we kennis ontwikkelen en delen met de markt. Op het gebied van de labeleisen, bijvoorbeeld. Naast de eisen die er worden neergelegd, komen de zwaardere lasten ook bij de gebruikers te liggen. Dit staat al voor 2027 op de planning. De bedoeling vanuit Europa is dat we steeds meer gaan betalen voor gebruik, ofwel vervuiling. Daarom moeten we er samen voor zorgen dat we minder energie gaan verbruiken. Doelmatig onderhoud en verduurzaming van vastgoed is hiervoor een belangrijk middel.’

Maatwerkplan voor gemeenten

‘Tijdens ons werk blijven wij altijd met de opdrachtgever in gesprek. We maken er een dynamisch proces van, en we spelen in op technische ontwikkelingen. Zo kunnen we op precies de juiste momenten adviseren om bepaalde stappen te nemen. Een belangrijke drijfveer voor het zetten van stappen is op dit moment, naast wetgeving, de energieprijs. Kosten zijn bepalend, maar je ambitie en visie ook. Vergelijk het met het kopen van een nieuwe auto. Kies je voor een diesel, benzine, elektrisch? Een diesel is vandaag de dag goedkoper, maar hoe is dat over een paar jaar? En: de vervuilers worden belast, dus de brandstof zal duurder worden. Een energiezuinige auto is dan weer aantrekkelijker richting de toekomst. Kortom: heb je een korte of lange termijnvisie? En welke wensen heb je? Zo maakt Vgib een maatwerkplan per opdrachtgever, op basis van zijn criteria en wensen.’

Inzicht in investeringen

‘Gemeenten hebben er veel baat bij dat Vgib en Inspectrum samenwerken. Ze profiteren nu van een vollediger product, en van samenhang tussen de te nemen maatregelen. We schrijven niet alleen een advies, maar helpen ook met de realisatie en het beheer van het advies. We maken een strategisch plan, afgestemd op het onderhoudsplan. Hierin staat in welke jaren er energieverbeterende maatregelen moeten worden genomen. En daar worden kosten voor geraamd. Men ontvangt dus een financiële planning. Op die manier kunnen gemeenten vooruit kijken en weten ze wanneer ze welke investering moeten doen om op een bepaalde klimaatambitie uit te komen. Een label is een meetbaar criterium voor verduurzaming. Inspectrum levert de data aan, zodat het labelproces kan worden uitgevoerd. Vervolgens kan Vgib het implementeren. Samen helpen wij gemeenten nadenken over de criteria die van belang zijn om op langere termijn goede keuzes te maken op het vastgoed.’

Rolf Hornes, directeur Vgib 

 


Moeite met het labelstappenproces? Hulp is onderweg: whitepaper voor verduurzaming van vastgoed

Januari 2023 publiceren Inspectrum, Vgib en Nivab de whitepaper ‘Met uw vastgoed naar een beter energielabel’. De whitepaper geeft u belangrijke informatie en diverse tips over de verduurzaming van uw vastgoed op basis van de ‘Trias Energetica’. Daarnaast helpt het u uw situatie vanuit breed perspectief te bekijken, overwogen keuzes te maken én te gaan voor de juiste labelstap.

Begeleiding bij het labelproces

Voordat u een labelstap kunt maken, moet u verduurzamen én voldoen aan verschillende regels. Hiermee stelt het klimaatbeleid u als gemeente (gebouweigenaar en/of gebouwbeheerder) voor stevige uitdagingen. Er komt namelijk veel kijken bij het verduurzamen van gebouwen. Wat allemaal precies? En wat zijn uw verplichtingen? Waarmee moet u rekening houden? En wie kan u hierbij helpen? Relevante vragen waarop u heldere antwoorden vindt in de whitepaper. Wilt u de whitepaper gratis digitaal ontvangen?

Meld u dan hier alvast aan!

Aanmelden voor de gratis whitepaper

    E-mail*