Openbaar Groen en Bomen

Wilt u een goed onderhoudsplan opstellen voor het beheer van het Openbaar Groen in uw gemeente, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Indien er nog geen goed overzicht bestaat van het openbaar groen binnen uw gemeentegrenzen, dan starten wij met een inventarisatie van uw groenvakken en bomen. Uiteraard gaan wij eerst met u in gesprek; wat zijn uw ambities, tot welk niveau wilt u het groen in beeld krijgen en hoe gaan we het verwerken in uw “geografische systeem en database”.

Nadat alle groenvoorzieningen in beeld zijn, kunnen wij ook de kwaliteit en het onderhoudsniveau voor u bepalen. Dit doen wij op basis van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR).

U krijgt een helder beeld van de kwaliteit, het onderhoudsniveau en desgewenst een advies voor het opstellen van een beheerplan voor  “planmatig onderhoud en beheer”.

Voor de werkzaamheden zetten wij vanzelfsprekend ervaren inspecteurs en adviseurs in.

Boomveiligheidscontroles
Bomen maken misschien wel het belangrijkste onderdeel uit van uw openbare groenvoorzieningen. Maar bomen zij niet zonder risico en kunnen ook veel schade veroorzaken. Uw gemeente heeft daarom de verplichting de bomen regelmatig te controleren op hun veiligheid. Vroeger werd dit VTA genoemd tegenwoordig noemen we dit “Boomveiligheidscontrole” (BVC).

Wij voeren de inspecties gedurende het gehele jaar uit, waarbij wij variëren in de periode van uitvoering. De inspecties worden uitgevoerd op basis van de “Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR)” van het CROW, zodat u de juiste en betrouwbare informatie krijgt voor het risicomanagement van bomen. Op deze manier kunt u met vertrouwen vorm en inhoud geven aan uw “zorgplicht”

Wij brengen de conditie van uw openbaar groen en bomen in beeld en maken een betrouwbare begroting voor u.

Wij kunnen u ondersteunen met:

 

• Inventarisatie groenvlak en/of boom
• Inspectie conform BVC en/of KOR
• Opstellen van een MJOP
• Opstellen van advies rapporten

Voordelen:

 

• Wij kiezen voor een klant specifieke benadering
• Wij gaan voor de beste oplossing
• Wij sluiten aan op alle gangbare beheersystemen
• Wij zorgen voor een effectief data-beheerplan
• Wij werken volgens onze kernwaarden
• Wij staan garant voor de kwaliteit van ons werk
• Afspraak is bij ons afspraak

Kiest u voor Inspectrum dan kiest u voor een ervaring en kwaliteit. Wij brengen uw openbaar groen in beeld, zorgen voor een betrouwbare begroting en helpen u te voldoen aan uw zorgplicht

Ik heb een andere vraag