Minimaal label C: heeft u het als gemeente al voor elkaar?

Loop voorop in de klimaataanpak: verduurzaam uw gemeentelijke kantoorgebouwen
 
Op 1 januari 2023 was het zover. Vanaf deze datum moeten uw kantoren groter dan 100 m2 minstens energielabel C hebben. Wie het écht goed wil doen, werkt meteen richting label A, want dat is vanaf 2030 verplicht. Heeft u het als gemeente allemaal al voor elkaar, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Bent u nog niet klaar of moet u zelfs nog beginnen, dan is haast geboden.
 
Geef zelf het goede voorbeeld
Naast de wettelijke verplichting waar u aan moet voldoen, heeft u als gemeente natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Als uw kantoren nog niet minstens aan label C voldoen en u kunt ook niet laten zien dat u al bezig bent met de verduurzaming, dan is dat een slecht voorbeeld vanuit de overheid op haar omgeving. Zeker ook, omdat uw eigen omgevingsdienst straks wordt belast met de handhaving.
 
Kies voor ontzorging van a tot z
Wij kunnen ons voorstellen dat u als gemeente problemen heeft met het hele traject op weg naar label C, en straks zelfs A. Waar moet u beginnen, hoe verduurzaamt u de gebouwen op de meest efficiënte manier en wat is er tegenwoordig op de markt beschikbaar? Hoe geeft u inhoud aan uw informatieplicht van de RVO? Inspectrum kan u daarbij helpen. Wij helpen u vanaf het opstellen van het energielabel, de verduurzamingsadviezen en de installatietechnische adviezen tot aan het aanvragen van de offerte, de selectie van de aannemer en de uitvoeringsbegeleiding. Kortom: wij kunnen u van a tot z ondersteunen, zodat u straks alsnog aan uw verplichting voldoet en u het juiste voorbeeld bent binnen uw gemeente.
 
 Combinatie verduurzaming en doelmatig onderhoud en beheer (MJOP)
Verduurzaming van kantoren gaat hand in hand met een doelmatig beheer en onderhoud van uw gebouwen. Naast de ‘label C-eis’ moet u straks ook kunnen aantonen dat u het onderhoud doelmatig en gestructureerd uitvoert. Samen met u maken wij van uw meerjarenonderhoudsplan een duurzaam MJOP, waarin de verduurzamingsmaatregelen op een logische manier verweven worden met het geplande onderhoud. Zo slaat u twee vliegen in één klap en kunnen werkzaamheden worden gebundeld. Dit bespaart tijd, energie en geld.
Het vormt daarna tevens de basis voor de input voor uw informatieplicht, zodat u ook daar direct aan voldoet.
 
Geen eenmalige actie, maar een continu proces
Inspectrum biedt u de mogelijkheid om een Data Beheer Abonnement af te sluiten. Uw data wijzigt tenslotte voortdurend met elke actie die u uitvoert. Vaak wordt dit niet geregistreerd, met als gevolg dat er geen actuele data meer beschikbaar is. Inspectrum assisteert gemeenten bij het actueel, betrouwbaar en compleet houden van de data (ABC-model). Afhankelijk van de behoefte van uw gemeente komen wij elk kwartaal of elk halfjaar bij u langs om er samen met u voor te zorgen dat uw data aan de ‘ABC-model’ voldoet.

Ons advies
Bent u nog niet klaar wat de ‘label C-eis’ betreft, of moet u hier nog mee beginnen, bel ons dan snel. Laten we samen een degelijk plan opstellen en aan de slag gaan. Dan heeft u straks bij de controle en handhaving uw zaken voor elkaar.

Whitepaper
Over dit onderwerp publiceren wij samen met onze partners in de komende weken een whitepaper. Zodra deze beschikbaar is, brengen wij u op de hoogte.


Welk van onze kantoorpanden moet worden verduurzaamd tot label C? En wat doen we wanneer? Inspectrum voert dat nu voor ons uit, zodat we straks aan de eis voldoen’

Anne Baars – Teamleider Civiele Techniek & Vastgoed bij Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein gaat voor een duurzaam MJOP
‘Voor ons gemeentelijk vastgoed waren we op zoek naar een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dus geen MJOP, maar een onderhoudsplan gezien door een duurzaamheidsbril. Een plan dat antwoord geeft op de vraag: welke panden zijn geschikt voor intensievere duurzaamheidsmaatregelen en welke maatregelen zijn dat dan? Wat doe je op het juiste moment? Een aanpak gericht op de toekomst. Inspectrum voert dat nu voor ons uit.’
 
Bezig met de toekomst, maar wel met direct resultaat
‘Gezien het duurzaamheidsvraagstuk vind ik dat je daar als gemeente het voortouw in moet nemen. Dat gaat verder dan het energielabel. Probleem is wel dat de ambities vaak torenhoog zijn en niet worden waargemaakt.

Door duurzaamheid in het onderhoudsplan op te nemen, krijg je een goed beeld van de situatie en kun je maatregelen op natuurlijke momenten uitvoeren. En je weet ook meteen wat het oplevert. Dat kan CO2-reductie zijn, winst op het gebied van hittestress of een verminderd gasverbruik. We zijn bezig met de toekomst, maar wel met direct resultaat.’