Verkeersborden

Verkeersborden zijn van groot belang voor de veiligheid, de verkeersregulering en het informeren en beïnvloeden van gedrag van de gebruikers van uw Infrastructuur en de openbare ruimte. Daarnaast zijn verkeersborden belangrijk bij het organiseren van evenementen binnen uw gemeente.

Met de inventarisatie en inspectie van verkeersborden krijgt u een helder beeld van wat er in uw areaal staat en in welke conditie dit verkeerd. De basis voor goed beheer en een betrouwbare budgettering. Wilt u een degelijk en betrouwbaar onderhoudsplan opstellen voor het beheer van uw bebording, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Inventarisatie van verkeersborden 

Als u nog moet beginnen met de professionalisering of het up-to-date brengen van het beheer van uw verkeersborden,  dan starten wij eerst met een gehele of gedeeltelijke inventarisatie. We stemmen met u af welke inventarisatie items u in beeld wilt hebben en we kijken daarbij welk ambitie niveau u heeft. Daarnaast kunnen we uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om de data in de toekomst bij te houden en in welke omgeving (beheersysteem) u de data wilt opslaan en beheren. Als de wensen en verwachtingen helder zijn gaan wij het veld in en leggen alle gegevens van uw borden vast in uw “geografische systeem en database”.

Indien u niet beschikt over een beheerprogramma voor verkeersborden, kunnen wij u hiervoor het Geocare Web Portaal aanbieden. Verder is in overleg, verwerking in elk beheersysteem mogelijk

Inspectie van verkeersborden 

De inspectie van uw verkeersborden kunnen wij gelijktijdig met de inventarisatie uitvoeren, of op basis van uw huidige bordenbestand. Inspectrum is gespecialiseerd in de inventarisatie en inspectie van verkeersborden. Samen met u stellen we een inspectieplan op en we bepalen samen tot welke detailniveau u wilt gaan. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR). Dit is een objectieve norm waarmee u zeer goed in beeld krijgt welk onderhoud de komende jaren uitgevoerd moet worden. Naast het inspecteren van de kwaliteit kunnen wij u ook ondersteunen met het opstellen van het beheerplan en de meerjarenbegroting. Op die manier weet u precies, wat er wanneer uitgevoerd moet worden en welke budgetten u nodig heeft.

Sanering

Wist u dat er na een inventarisatie, kwaliteitsbeoordeling en een toetsing op de functie van het bord vaak 10-20% van de borden gesaneerd kan worden? Het is aan te bevelen om een verkeerskundige toets te laten uitvoeren op uw verkeersboden. Dat wil zeggen een beoordeling of het verkeersbord ergens juist staat, of dat het bord en de drager verplaatst of verwijderd moeten worden. In de praktijk komt het er op neer dat een “bordenbestand” dat al langere niet getoetst is op “volledigheid, functie en noodzaak”, vaak  wel met 10-20% gereduceerd kan worden. Dit ruimt niet alleen overbodige borden op het scheelt ook aanzienlijk in de onderhoudsbudgetten.

 

Wij brengen de conditie van uw verkeersborden in beeld en maken een betrouwbare begroting voor u.

Wij kunnen u ondersteunen met:

 

• Inventarisatie drager en bord
• Inspectie drager en bord o.b.v. de KOR
• Sanering en advies
• Opstellen van een MJOP
• Opstellen van advies rapporten

Voordelen:

 

• Wij kiezen voor een klant specifieke benadering
• Wij gaan voor de beste oplossing
• Wij sluiten aan op alle gangbare beheersystemen
• Wij zorgen voor een effectief data-beheerplan
• Wij werken volgens onze kernwaarden
• Wij staan garant voor de kwaliteit van ons werk
• Afspraak is bij ons afspraak

Kiest u voor Inspectrum dan kiest u voor een ervaring en kwaliteit. Wij brengen uw verkeersborden in beeld en zorgen voor een professioneel beheerplan en een betrouwbare begroting.

Ik heb een andere vraag