Hoe krijgt u grip op wegbeheer én aansprakelijkheid?


Een betrouwbaar proces voor het wegbeheer; het is de wens van veel gemeenten. Hoe u die wens laat uitkomen? Door uw data op orde te hebben. Zoals de data wat betreft een globale visuele weginspectie. Helemaal nieuw op dit gebied is een slimme weginspectie, die rekening houdt met het risico op aansprakelijkheid. 

Is dit een compleet andere inspectie? Nee, het is een inspectie zoals u gewend bent, maar dan een stuk slimmer. Zo heeft Inspectrum in Zaanstad een globale visuele weginspectie mét veiligheidsinspectie uitgevoerd, in heel jonge wijken én in wijken die op de nominatie staan voor reconstructie. Voor de inwoners was er, door de efficiënte ‘totaal-inspectie’, minder overlast en een betere borging van de veiligheid. De gemeente was minder tijd en geld kwijt én had ineens meer grip op het beheerproces.

Het grote voordeel van zo’n slimme inspectie: u bent voor nieuwe en zeer oude wijken (met overmatige achterstand) veel minder tijd kwijt aan het analyseren van gegevens wat betreft de verkeersveiligheid. U ontvangt immers gerichte informatie en hoeft weinig nog uit te zoeken. Er blijft dus tijd over om met de inspectiegegevens aan de slag te gaan. Heel efficiënt, want nu kan er een stuk sneller tot uitvoering worden overgegaan. Ander voordeel: zo’n slimme inspectie verloopt aanzienlijk sneller, en dus minder intensief, dan wanneer de zaken afzonderlijk van elkaar worden geïnspecteerd. De gemeente bespaart zo op de inspectiekosten. Dubbele winst, in tijd én geld!

Zo komt u via verkeersborden tot de beste verkeerssituatie
In onze vorige E-news heeft u kunnen lezen over de doelmatigheid van verkeersborden. Onze informatie schudde verschillende gemeenten wakker om hier onderzoek naar te doen. Inspectrum is blij met de interesse die er is, en met het doelgerichte onderzoek dat zij voor u kunnen uitvoeren. Binnenkort starten we voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Oldebroek.

Inspectrum helpt ook om uw vraag helder te krijgen, en goed zicht te krijgen op uw ambities en hoe deze te realiseren. Daarbij gaat Inspectrum overigens niet voor de oplossing met de hoogste omzet, maar voor de béste oplossing. Zo ook wat betreft het onderzoek naar de doelmatigheid van de verkeersborden in uw gemeente. Dit onderzoek levert u veel op:

  • Verbetering van de verkeersveiligheid
  • Sluitende en logische verkeerssituaties
  • Rustiger beeld in de openbare ruimte
  • Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik
  • Efficiënter inzicht in data en kosten
  • Controle input mobiliteit strategie overheid en RTTI
  • Van reactief naar proactief onderhoud

 

Dat er over het algemeen te veel verkeersborden staan, werd recent nog eens aangehaald door de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland. Met een gericht onderzoek naar de doelmatigheid van verkeersborden, hoeft u zich hierover voor uw gemeente niet meer druk te maken. Benieuwd wat Inspectrum voor u kan betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

‘Inspectrum helpt ons verkeersborden op orde krijgen én onderhouden’
‘Wij werken al drie jaar samen met Inspectrum’, vertelt Rogier van Ree, adviseur beheer openbare ruimte (civiel) bij Gemeente Veenendaal. ‘Nu wilden we de verkeersborden in onze gemeente op orde brengen. Het belang van een saneringsadvies voor onze gemeente zagen wij heel duidelijk. Het team van Inspectrum bestaat uit capabele mensen die zaken voor ons helder maken. Ze helpen ons om ons doel te bereiken: meer verkeersveiligheid in de gemeente Veenendaal.’

‘Het saneringsadvies van Inspectrum geeft duidelijkheid. Samen gaan we voor een goed verkeersareaal en een helder onderhoudsplan’

‘Nu Inspectrum de inspectie heeft gedaan, beginnen we met het inladen van de basisgegevens. Inspectrum faciliteert het beheersysteem; wij vinden het fijn dat we alles in één beheersysteem kunnen zetten. Ons doel is bereikt als het areaal op orde is gebracht. Eerst optimale oplossingen, vervolgens willen we het onderhoud inplannen. Want ook dat is onze ambitie: het inzichtelijk krijgen van de programmaring, en het op tijd reserveren van geld.’

‘Een saneringsadvies paste in het werkpad. We zijn bezig om onze assets beter inzichtelijk te krijgen en willen een moderne aanpak. Inspectrum doet de inspectie en op basis daarvan krijgen we heldere resultaten. Zo wordt duidelijk welke verkeersborden aan vervanging toe zijn of onderhoud nodig hebben. De samenwerking met Inspectrum bevalt ons dan ook goed. Voor de toekomst willen we onze verkeersborden op orde krijgen én houden. Over vijf jaar doen we een nieuwe ronde.’

Benieuwd wat Inspectrum voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met adviseur Gerben Top voor een oriënterend gesprek.