Actualisatie MJOP verdient extra aandacht

Binnen uw organisatie zal het misschien niet zo zijn. Toch komen wij steeds vaker een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) tegen die de laatste jaren niet meer geactualiseerd is. Gezien de lange coronaperiode, valt dat te begrijpen. De focus lag ergens anders, er werd meer thuisgewerkt en minder vergaderd. Inmiddels is die periode (voor nu) voorbij. Laten we daarom aan de slag gaan met de actualisatie van uw MJOP en met die duurzame wereld die we samen voor ogen hebben. 

Wat zijn de redenen om de MJOP weer eens goed onder de loep te nemen?  


  • De noodzaak tot actualisatie van de conditiemeting als gevolg van coronacrisis
  • De aansluiting van de onderhoudsplanning op de verduurzamingsplannen
  • De behoefte aan onderhoudsplanningen en verduurzamingsplannen per bouwblok

Het grote voordeel van een meerjarencontract

Inspectrum sluit momenteel meerjarenovereenkomsten af voor het actueel houden van de MJOP en de uitvoering van de NEN 2767 conditiemeting. De meeste corporaties kiezen voor een overeenkomst van 3 tot 5 jaar, omdat dit grote voordelen heeft. 

Met een meerjarenovereenkomst kun je elk jaar een deel van je vastgoedportefeuille laten inspecteren en niet meer om de 4 of 5 jaar alles. Dat geeft actuele informatie, waardoor verduurzamingsmaatregelen en onderhoud beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het belang van informatie op bouwblokniveau is ook toegenomen. Verduurzamingsmaatregelen kunnen daardoor veel meer op de natuurlijke momenten in combinatie met het planmatig onderhoud worden gepland. 

Heeft u al nagedacht over het sluiten van een meerjarenovereenkomst en hoe u het actualiseren van uw Meerjaren Onderhouds Planning en de NEN 2767 conditiemeting zo efficiënt mogelijk kunt organiseren?

Onze dienstverlening voor woningcorporaties, o.a.:

  • EPA – Labels woningen, utiliteitsbouw en nieuwbouw
  • Verduurzamingsadvies
  • NEN 2767 Conditiemeting en MJOP
  • Duurzame MJOP
  • WWS – Woning Waardering Systeem (Huurpunten)
  • Veiligheidskeuringen – Gas, Water en Elektra

Heeft u voor de komende jaren al capaciteit gereserveerd?
Zo nee, kom in actie, bel uw leverancier en maak concrete afspraken of bel ons!


“Actuele, betrouwbare en complete data begint bij een meerjarenovereenkomst met een vaste leverancier.”

Patric de Koster, teamleider planmatig onderhoud bij Haag Wonen

‘We willen dat uiterlijk in 2050 al onze 22.000 woningen energieneutraal zijn. Daarvoor hebben we een koers uitgestippeld die we in 2 stappen uitrollen: de eerste is het goed isoleren van de schil, daarna plaatsen we duurzame installaties. Voor deze enorme transitie hebben we vaste partners geselecteerd. Daarmee werken we op basis van een geregisseerd opdrachtgeverschap. Dan blijf je meer zeggenschap houden en ben je flexibeler. Zo bepalen we zelf of de werkzaamheden wel of niet worden uitgevoerd en wanneer. Zo houd je ook meer regie op je portemonnee.

De informatie over de conditie van ons vastgoed komt o.a. van Inspectrum. Zij doen een globale conditiemeting, dus niet op detail. Dat is snel, efficiënt en geeft voldoende informatie om de werkzaamheden te bepalen, te plannen en uit te voeren. Op basis van die gegevens maken we een MJOP op gebouwniveau. Door die focus krijg je een nauwkeuriger beeld. 

Door jaarlijks een conditiemeting te doen van een gedeelte van ons vastgoed, verbetert het niveau van de info voortdurend. Dat is belangrijk, want zo maak je optimaal gebruik van de data om de juiste keuze te maken in de werkzaamheden die we willen en kunnen doen. Je moet het bijhouden. Om alle werkzaamheden te kunnen realiseren, hebben we langdurige contracten afgesloten met diverse aannemers. 

Een vaste leverancier die bekend is met jouw vastgoed heeft veel voordelen. En het is fijn als je een goede hebt gevonden, want ze zijn schaars. Over Inspectrum kan ik kort zijn: afspraak is afspraak bij ze, wat heel prettig is in de samenwerking. Verder is het een kritische sparringpartner, met de absolute wil samen tot een oplossing te komen. Dat lukt dan ook altijd.’