Zorgorganisaties

De zorg is misschien wel de snelst veranderende sector van ons land. De wetgeving veranderd in een hoog tempo en steeds meer taken worden verlegd. De moderne zorgverlener heeft een belangrijke en zware taak. Vastgoed neemt in de zorg een steeds belangrijkere plaats in. Het is de werkomgeving van zorgverleners en de leefomgeving van de patiënt of cliënt zo u wilt. Functionaliteit, toegankelijkheid, comfort en veiligheid zijn belangrijke thema’s en verdienen alle aandacht.

Inspectrum ondersteunt zorginstellingen met advies, datacollectie en gerichte inspecties voor het beheer van Vastgoed. Samen met u kijken we welke ambities u wilt realiseren en hoe u deze het meest efficiënt kunt bereiken. Voor het in kaart brengen van uw ambities en om alle aspecten van het beheer op elkaar af te stemmen heeft Inspectrum het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld.

Ik heb een andere vraag