Vastgoed

Samen ambities realiseren

Sociale woningbouw en verhuur is van cruciaal belang in onze maatschappij. Woningen worden gemoderniseerd, waarbij duurzaamheid een grote rol speelt.

Strategisch voorraadbeheer vergt in toenemende mate betrouwbare data, goede analyses en pragmatische adviezen. Als vastgoedbeheerder heeft u te maken met veranderende wetgeving en steeds hogere normen ten aanzien van de energetische kwaliteit van de woning, terwijl aan de andere kant het wooncomfort in zowel de woning als in de directe omgeving de nodige aandacht vraagt.

Inspectrum levert sinds jaar en dag advies en data aan woningcorporaties, waarmee zij de juiste afwegingen en beslissingen kunnen nemen. Basis van onze dienstverlening is altijd de ambitie die u als organisatie wilt realiseren. Om dit in beeld te brengen en de ambities te realiseren, heeft Inspectrum het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld. Een methodiek waarop wij van verschillende partijen enthousiaste reacties ontvangen. Het model zorgt voor de noodzakelijke samenhang tussen de verschillende aspecten van het beheer.

Ook advies voor woonomgeving

Corporaties zijn tegenwoordig niet meer alleen verantwoordelijk voor de woning, maar ook in toenemende mate voor de woonomgeving. Inspectrum levert dan ook niet alleen advies, data en inspecties voor vastgoed, maar ook voor de woonomgeving. U kunt hierbij denken aan infrastructuur en de openbare ruimte of, zo u wilt, de groene ruimte.

Daarnaast voeren wij onderzoeken uit naar de kwaliteit van de woonomgeving (kwaliteitsmonitoring) gebruikersgedrag en huurderstevredenheid.

Alle diensten op een rij

Advies op het gebied van:

 • Beleidsvraagstukken
 • Energie en Duurzaamheid
 • Onderhoudsbeleid
 • Binnenmilieu

Aanbesteding van werken:

 • Opstellen Meerjaren Onderhoud plannen en –begrotingen
 • Offerte aanvragen, offerte beoordeling en selectie van aannemers
 • Opstellen van bestekken
 • Bouwbegeleiding

Onze inspecteurs verzamelen de data die u nodig heeft ter onderbouwing van uw beleid, waaronder:

 • Inventarisatie van onderhoudsgevoelige elementen
 • Conditiemeting (NEN 2767)
 • Installaties (NEN 3140)
 • EPA-W & EPA-U
 • Woning waardering systeem (WWS)
 • Inspecties met drones
 • Spouwanker onderzoek
 • Veiligheidskeuringen (APK)

Naast deze data verzamelen wij ook data op het gebied van:

 • Gebruikersgedrag
 • Tevredenheidsonderzoek

Met deze data kunt u objectieve feitelijke data koppelen aan subjectieve data.