Resultaten workshop 'Verplicht IHP'

 

“Straks verplicht IHP plus onderbouwd MJOP; gedwongen huwelijk of vrijwillig samenwonen?”

Vertegenwoordigers van gemeenten en scholen hebben in Utrecht intensief gesproken over een goede voorbereiding op een verplicht integraal Huisvestingsplan in relatie tot meerjaren onderhoud.

De casus-bespreking van deelnemers, onze ervaring en discussie had de volgende resultaten:

  • Sturen op systemen en regels levert onvoldoende op. Eerst (leren) sturen op de bedoeling!
  • Totale integraliteit in een IHP leidt tot verlamming. Denk in delen! Dit maakt het verschiltussen een ‘gedwongen huwelijk’ en ‘vrijwillig samenwonen’
  • Kosten en budgetten in beeld (per school/bestuur/gemeente) is noodzaak. Voorbeelden als Driel en Dordrecht geven aan dat er majeure tekorten dreigen als je dat niet nu al doet.
  • De stap van MJOP naar Duurzaam MJOP en hoe daar te komen.
  • De onderhandelingsmethodiek “Hernieuwd Verbinden” leert partijen samen op te trekken.

 

Workshop gemist? Geef u vast op voor de volgende sessie!

Ik heb een andere vraag