Header

Woningcorporaties

Duurzaamheid leidt tot besparingen en realisatie van doelstellingen

Als woningcorporatie geeft u dagelijks invulling aan belangrijke sociale taken op de Nederlandse woningmarkt. Belangrijke taken die zorgvuldig ingevuld moeten worden. In de afgelopen jaren wordt u daarbij voortdurend geconfronteerd met snel wijzigende omstandigheden. De economie verandert, de mentaliteit van de bevolking verandert, de wetgeving verandert en de middelen die u heeft om uw taken succesvol in te vullen worden steeds minder. En dat terwijl het beheer van het vastgoed er niet eenvoudiger op geworden is.

Onderhoud, energie, veiligheid en gezondheid zijn thema’s die vrijwel elke dag aandacht vragen.
CO2 reductie, toepassing van duurzame materialen, energetische verbeteringen aan de woning de veiligheid van de woon en leefomgeving zijn geen op zich zelf staande zaken, maar hebben vel met elkaar te maken. De afstemming van deze aandachtsgebieden kan niet alleen leiden tot duurzaam beheer en onderhoud, het geeft u ook de mogelijkheid tot forse besparingen op kosten voor zowel u als uw huurders.

Inspelen op veranderende omstandigheden

Inspectrum speelt al jaren in op de veranderende omstandigheden en heeft een aantal zeer effectieve modellen ontwikkeld voor het efficiënt beheer en onderhoud van uw vastgoed.
Naast deze modellen maken wij gebruik van een gedragsenquête waarmee u op eenvoudige wijze het gedrag van uw huurders in beeld kunt brengen. Zo kunt u bijvoorbeeld energetische maatregelen nemen die leiden tot een lager energieverbruik, maar de beïnvloeding van het gedrag van de bewoner kan een sterke bijdrage leveren aan het bereiken van uw doelstelling op het gebied van energiebesparing en CO2 reductie.

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij u een stap verder kunnen helpen op weg naar het meest effectieve en efficiënte beheer.

Haag Wonen

Johan Eckhardt

Techniek en sociaal

Het leuke van onderhoud vindt Johan Eckhardt de combinatie van techniek en sociaal. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbewoonde nieuwbouw, maar voor huizen in bewoonde staat die moeten worden onderhouden. Dan moet je als beheerder ook sociaal je mannetje staan, anders red je het niet. Zeker niet in de krachtwijken van Den Haag, al hangt het ook af van de werkzaamheden. Wordt er een nieuwe keuken geplaatst, dan zie je vaak blije gezichten. Maar bij een noodreparatie van een kozijn is de animo van de bewoners vaak al minder. Zeker als we aangeven dat ze het aan de binnenkant zelf af moeten schilderen.”

infospectrum 14

Mooiland Vitalis

Mark Dijsselbloem

Het prettige van Inspectrum is dat ze kwaliteit keihard garanderen’

“Bij de kennismaking had ik al zoiets van: dit zijn de partijen die we moeten hebben. In de uitvoering zijn de verwachtingen die toen zijn gevormd volledig waargemaakt. Uit de pilot waarmee we begonnen rolde al gelijk een acht. Later is dat zelfs nog iets verder opgekrikt.”

Inspectrum Nieuws 13

Woningstichting Nieuwkoop

Wim van de Lavoir

Onze aanpak is gericht op slim opereren

WSN is dus een kleine corporatie. Ons woningbezit is redelijk oud. Veel woningen bijvoorbeeld uit de zestiger jaren. Veel eengezinswoningen ook en dat betekent dat je dicht bij het leefcomfort van mensen zit. Voor het in kaart brengen van ons bezit hebben we Inspectrum ingeschakeld. Ze hebben de energielabeling gedaan en ze doen bouwkundige inspecties gericht op onderhoud. Vervolgens krijgen we te maken met een budget dat tekortschiet. Dat is voor velen herkenbaar neem ik aan!

Inspectrum Nieuws 12

Parteon Zaandam

Boris Besteman

Op basis van prijs- kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum

"Boris Besteman is bij Parteon verantwoordelijk voor het verkrijgen van het energielabel voor het totale huizenbezit van ongeveer 18.000 eenheden. "Vanuit de projectgroep bestond de behoefte ongeveer 6.500 woningen van verschillende corporaties te labelen en te voorzien van het EPA-certificaat. Bij meerdere bedrijven werd offerte opgevraagd. Op basis van prijs- en kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum"

Inforspectrum 8

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer