Header

Waterschappen

Inspectrum helpt u met betrouwbare inventarisaties en inspecties

Als waterschap bent u dagelijks bezig met de controle en regulering van de waterhuishouding  van ons land. Daarbij wordt u met een breed scala van beheertaken geconfronteerd. Waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, vaarwegen en wegbeheer allemaal gebieden waar van u het maximaal mogelijke wordt verwacht.

Maar ook op het gebied van vastgoed heeft u het nodige te beheren. De gebouwen, installaties, gemalen, sluizen etc. moeten onder alle omstandigheden betrouwbaar functioneren. En dat terwijl ook bij u de budgetten vaak onder druk zullen staan en het waterschap zijn steentje bij zal moeten dragen in de landelijke bezuinigingen. Ondanks dat de middelen beperkter worden moeten de doelstellingen gehaald worden.

Doelstellingen halen zonder consessies

Een situatie die u (en ons) dwingt om goed na te denken over hoe deze doelstellingen zonder concessies toch te behalen zijn. Inspectrum kan een bijdrage leveren bij het behalen van uw doelstellingen. Inspectrum beschikt over de kennis en capaciteit om u te ondersteunen bij het inventariseren en inspecteren van uw gebouwen, uw installaties en uw gemalen en sluizen.
Wij werken daarbij met de modernste inspectiesystemen en methodieken waarnder de NEN 2767 en de NEN 3140. Wij beschikken over veldcomputers en zeer flexibele veldapplicaties waarin vrijwel elke inventarisatie en inspectie conform uw eisen en wensen uitgevoerd kan worden.

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij u een stap verder kunnen helpen op weg naar het meest effectieve en efficiënte beheer.

Haag Wonen

Johan Eckhardt

Techniek en sociaal

Het leuke van onderhoud vindt Johan Eckhardt de combinatie van techniek en sociaal. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbewoonde nieuwbouw, maar voor huizen in bewoonde staat die moeten worden onderhouden. Dan moet je als beheerder ook sociaal je mannetje staan, anders red je het niet. Zeker niet in de krachtwijken van Den Haag, al hangt het ook af van de werkzaamheden. Wordt er een nieuwe keuken geplaatst, dan zie je vaak blije gezichten. Maar bij een noodreparatie van een kozijn is de animo van de bewoners vaak al minder. Zeker als we aangeven dat ze het aan de binnenkant zelf af moeten schilderen.”

infospectrum 14

Mooiland Vitalis

Mark Dijsselbloem

Het prettige van Inspectrum is dat ze kwaliteit keihard garanderen’

“Bij de kennismaking had ik al zoiets van: dit zijn de partijen die we moeten hebben. In de uitvoering zijn de verwachtingen die toen zijn gevormd volledig waargemaakt. Uit de pilot waarmee we begonnen rolde al gelijk een acht. Later is dat zelfs nog iets verder opgekrikt.”

Inspectrum Nieuws 13

Woningstichting Nieuwkoop

Wim van de Lavoir

Onze aanpak is gericht op slim opereren

WSN is dus een kleine corporatie. Ons woningbezit is redelijk oud. Veel woningen bijvoorbeeld uit de zestiger jaren. Veel eengezinswoningen ook en dat betekent dat je dicht bij het leefcomfort van mensen zit. Voor het in kaart brengen van ons bezit hebben we Inspectrum ingeschakeld. Ze hebben de energielabeling gedaan en ze doen bouwkundige inspecties gericht op onderhoud. Vervolgens krijgen we te maken met een budget dat tekortschiet. Dat is voor velen herkenbaar neem ik aan!

Inspectrum Nieuws 12

Parteon Zaandam

Boris Besteman

Op basis van prijs- kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum

"Boris Besteman is bij Parteon verantwoordelijk voor het verkrijgen van het energielabel voor het totale huizenbezit van ongeveer 18.000 eenheden. "Vanuit de projectgroep bestond de behoefte ongeveer 6.500 woningen van verschillende corporaties te labelen en te voorzien van het EPA-certificaat. Bij meerdere bedrijven werd offerte opgevraagd. Op basis van prijs- en kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum"

Inforspectrum 8

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer