Header

Onderwijs

Schoolaccomodaties

Scholen vormen de fundering van de maatschappij. Juist in het primair onderwijs wordt de basis gelegd voor de toekomst en wordt er een grote bijdrage geleverd aan de vorming van onze kinderen. Een verantwoordelijke taak die veel aandacht vergt en waarvan u niet afgeleid wilt worden.

Zoals u ongetwijfeld weet, komt er vanaf 1 januari 2015 weer een taak bij voor uw school of stichting.
Vanaf die datum valt het onderhoud van de buitenschil van uw schoolgebouw, de terreinen, de bijgebouwen etc. formeel onder de verantwoordelijkheid van uw school en/of de stichting waar de school deel van uitmaakt.  Dat is wederom een verantwoordelijke taak waarbij u wellicht ondersteuning kunt gebruiken.

Inspectrum heeft ter ondersteuning van het primair onderwijs een dienstenpakket ontwikkeld, dat aansluit bij de behoeften van uw school en/of uw stichting.  Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:

Inspectrum ondersteunt u graag bij de planning en uitvoering van uw beheertaak.
U bepaalt daarbij uiteraard zelf hoe u ondersteund wilt worden d.m.v bovengenoemde diensten; van incidentele ondersteuning op projectbasis tot integrale ondersteuning op basis van een dienstverlening-abonnement voor 3 of 5 jaar tegen een vast bedrag per jaar.

Haag Wonen

Johan Eckhardt

Techniek en sociaal

Het leuke van onderhoud vindt Johan Eckhardt de combinatie van techniek en sociaal. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbewoonde nieuwbouw, maar voor huizen in bewoonde staat die moeten worden onderhouden. Dan moet je als beheerder ook sociaal je mannetje staan, anders red je het niet. Zeker niet in de krachtwijken van Den Haag, al hangt het ook af van de werkzaamheden. Wordt er een nieuwe keuken geplaatst, dan zie je vaak blije gezichten. Maar bij een noodreparatie van een kozijn is de animo van de bewoners vaak al minder. Zeker als we aangeven dat ze het aan de binnenkant zelf af moeten schilderen.”

infospectrum 14

Mooiland Vitalis

Mark Dijsselbloem

Het prettige van Inspectrum is dat ze kwaliteit keihard garanderen’

“Bij de kennismaking had ik al zoiets van: dit zijn de partijen die we moeten hebben. In de uitvoering zijn de verwachtingen die toen zijn gevormd volledig waargemaakt. Uit de pilot waarmee we begonnen rolde al gelijk een acht. Later is dat zelfs nog iets verder opgekrikt.”

Inspectrum Nieuws 13

Woningstichting Nieuwkoop

Wim van de Lavoir

Onze aanpak is gericht op slim opereren

WSN is dus een kleine corporatie. Ons woningbezit is redelijk oud. Veel woningen bijvoorbeeld uit de zestiger jaren. Veel eengezinswoningen ook en dat betekent dat je dicht bij het leefcomfort van mensen zit. Voor het in kaart brengen van ons bezit hebben we Inspectrum ingeschakeld. Ze hebben de energielabeling gedaan en ze doen bouwkundige inspecties gericht op onderhoud. Vervolgens krijgen we te maken met een budget dat tekortschiet. Dat is voor velen herkenbaar neem ik aan!

Inspectrum Nieuws 12

Parteon Zaandam

Boris Besteman

Op basis van prijs- kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum

"Boris Besteman is bij Parteon verantwoordelijk voor het verkrijgen van het energielabel voor het totale huizenbezit van ongeveer 18.000 eenheden. "Vanuit de projectgroep bestond de behoefte ongeveer 6.500 woningen van verschillende corporaties te labelen en te voorzien van het EPA-certificaat. Bij meerdere bedrijven werd offerte opgevraagd. Op basis van prijs- en kwaliteitsaspecten viel de keuze op Inspectrum"

Inforspectrum 8

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer