Onderhoudsplanning

Wilt u weten hoe uw vastgoedportefeuille er bij staat en wat u in de toekomst als onderhoudskosten kunt verwachten. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Inspectrum is gespecialiseerd in het opstellen van de Meer Jaren OnderhoudsPlanning (MJOP) en begrotingen. Wij doen dit veelal op basis van de NEN 2767 conditiemeting.

Ervaren en gecertificeerde inspecteurs brengen de onderhoudsgevoelige elementen voor in u beeld. Zij verwerken dit in het onderhoudsprogramma van uw keuze. In dit programma geven wij tevens aan welke onderhoudsmaatregelen er uitgevoerd moeten worden en wat de eenheidsprijzen zijn. Vervolgens wordt er “in het veld” een NEN 2767 inspectie uitgevoerd, waarmee de conditie (onderhoudstoestand) wordt bepaald. Aan de hand van deze inspectie wordt vervolgens bepaald wanneer u het onderhoud dient uit te voeren.

Als laatste stemmen wij alle onderhoudsmaatregelen binnen de planning op elkaar af. Hierdoor kan het onderhoud op de meest efficiënte manier gepland en uitgevoerd worden.

Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning
Met de Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlanning (DMJOP) combineren wij het onderhoud met de mogelijkheden tot energiebesparende maatregelen. M.a.w. we kijken samen met u wat uw ambities zijn op het gebied van verduurzaming. Er wordt zowel naar toegepaste materialen gekeken als naar de energiebesparende maatregelen die u de komende jaren wilt gaan uitvoeren.

Daarnaast wordt er gekeken naar de installaties. Wat is het vermoedelijke vervangingsjaar en welke duurzame installatie gaat u dan toepassen. En uiteraard welke kosten daarvoor begroot moeten worden. Doordat wij ook EPA (energieprestatie label) specialist zijn, is een goede afstemming tussen uw EPA’s en MJOP’s gegarandeerd.

Wij brengen de conditie van uw vastgoed in beeld en maken een betrouwbare begroting voor u.

Wij kunnen u ondersteunen met:

 

• Inventarisatie onderhoudsgevoelige elementen
• Invoer in het onderhoudsprogramma van uw keuze.
• Conditiemeting NEN 2767
• Installatiekeuringen NEN 3140
• Opstellen van (D)MJOP’s
• Actualiseren van bestaande MJOP’s
• Begeleiding bij aanvraag en beoordeling van offertes
• Selectie van aannemer en aanbesteding
• Project- en uitvoeringsbegeleiding
• Kwaliteitscontrole op uitgevoerde werkzaamheden

Voordelen:

 

• Wij kiezen voor een klant specifieke benadering
• Wij gaan voor de beste oplossing
• Wij sluiten aan op alle gangbare beheersystemen
• Wij zorgen voor een effectief data-beheerplan
• Wij werken volgens onze kernwaarden
• Wij staan garant voor de kwaliteit van ons werk
• Afspraak is bij ons afspraak

Kiest u voor Inspectrum dan kiest u voor een ervaring en kwalitatief hoogwaardige aanpak.

 

Ik heb een andere vraag