Duurzaamheid en Energie

Inspectrum is een vooraanstaande partij in de markt als het om de energieprestatie van uw vastgoed gaat. Inmiddels stelden wij zo’n 100.000 labels op voor diverse partijen, zoals woningcorporaties, gemeenten, aannemers en vastgoedbeheerders.

Inspectrum is breed gecertificeerd en stelt zowel EPA-W (woningen) als EPA-U labels (Utiliteitsbouw) voor u op.

Alleen een EPA is tegenwoordig niet meer voldoende. Het beleid van de overheid wordt stap voor stap duidelijker. Het is dus noodzaak de verduurzaming van uw vastgoed concreet aan te pakken en hier plannen voor te maken.

Woningcorporaties (EPA-W)  hebben zich ten doel gesteld het vastgoed volledig te hebben verduurzaamd voor 2050. Een miljarden operatie, die gebaseerd wordt op de energielabels. Het is dus noodzaak over zeer betrouwbare labels te beschikken en de juiste adviezen te krijgen t.a.v. de realisatie van uw ambities. Inspectrum staat voor die noodzakelijke kwaliteit en betrouwbaarheid en ondersteunt u graag met maatwerkadviezen. Naast deze werkzaamheden, kunnen wij uw duurzaamheidsambities ook vertalen naar een Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlanning (DMJOP), zodat uw begrotingen voor de komende jaren vlekkeloos op orde zijn.

Voor de Utiliteitsbouw (EPA-U) is er op basis van het klimaatakkoord een notitie opgesteld. Het zogenaamde “Werkdocument Verduurzaming Utiliteitsgebouwen”. Een notitie waarin ambitieuze doestelling vastgelegd zijn, die inmiddels deels in wet- en regelgeving vastgelegd zijn. Zo is er inmiddels voor kantoorgebouwen de verplichting om voor 1 januari 2023 te voldoen aan label C

Er liggen op het gebied van de energieprestatie en het verduurzamen van vastgoed dus forse taken. Taken waar Inspectrum u bij kan ondersteunen.

Wij brengen de energieprestatie van uw vastgoed in beeld en geven u gedegen advies.

Wij kunnen u ondersteunen met:

 

• Opstellen Energielabels voor woningen (EPA-W)
• Opstellen Energielabels voor Utiliteitsbouw (EPA-U)
• Opstellen en doorrekenen van Maatwerkadviezen
• Actualiseren van Energielabels
• Invulling van de “Informatieplicht
• Begeleiding bij aanvraag en beoordeling van offertes
• Selectie van aannemer en aanbesteding
• Project- en uitvoeringsbegeleiding
• Kwaliteitscontrole op uitgevoerde werkzaamheden

Voordelen:

 

• Wij kiezen voor een klant specifieke benadering
• Wij gaan voor de beste oplossing
• Wij sluiten aan op alle gangbare beheersystemen
• Wij zorgen voor een effectief data-beheerplan
• Wij werken volgens onze kernwaarden
• Wij staan garant voor de kwaliteit van ons werk
• Afspraak is bij ons afspraak

Kiest u voor Inspectrum dan kiest u voor een ervaring en kwalitatief hoogwaardige aanpak.

Ik heb een andere vraag