Duurzaamheid & Energie

Klimaatverandering is een actueel onderwerp. Via verschillende klimaatafspraken is de Europese Unie overeengekomen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het beperken van de verdere opwarming van de aarde – afspraken die zijn vastgesteld in de klimaattop van Parijs, 2015. Op landelijk niveau stelt de Rijksoverheid sindsdien diverse prestatie-eisen aan gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en bijvoorbeeld schoolbesturen, om deze verduurzamingsbijdrage te verwezenlijken.  Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is daarin één van de pijlers.

Duurzaamheid is echter een containerbegrip; het verduurzamen van vastgoed kan op verschillende manieren en ook op basis van verschillende uitgangspunten. Voorbeelden zijn energiebesparing, verbeteren van het Energielabel, implementeren van duurzaam materiaalgebruik, levensduur verlengende maatregelen, of een combinatie van deze uitgangspunten. Inspectrum is expert in het samenbrengen van de ambities omtrent duurzaamheid in uw organisatie, om dit vervolgens in lijn te brengen met het landelijk- en Europees beleid.

Energielabels & verduurzamingsadvies

De Rijksoverheid heeft voor verschillende organisaties en doelgroepen verduurzamingsacties benoemd, sommige ook met een deadline. Zo moeten woningcorporaties het woningbezit in 2020 gemiddeld op een Energielabel B hebben gebracht. Eigenaren van kantoorgebouwen hebben de verplichting dat alle kantoorpanden in 2023 ten minste een Energielabel C moeten hebben – alle hoge ambities die zowel technisch als financieel moeten kunnen.

Inspectrum kan u hierbij van A tot Z begeleiden, of u gaandeweg het traject van dienst zijn bij specifieke onderdelen. Van het in kaart brengen van de actuele Energielabels tot het opstellen van scenario’s waarin de ambitie haalbaar is; financieel en technisch. Vervolg kan Inspectrum u helpen bij het segmenteren, faseren en uitbestedingstechnisch voorbereiden van de uitvoering om de ambitie te verwezenlijken.

EED audit

Een verplichting ten aanzien van verduurzaming is de energie-audit. Deze Energie-Efficiëntie Richtlijn (Energy Efficiency Directive, EED) is vanuit de Europese Unie in het leven geroepen om (in het bijzonder) organisaties die grootschalig energie verbruiken inzicht te bieden in hun verbruik, en hier ook maatregelen op te treffen. De energie-audit is een vierjaarlijkse aanpak met als doel steeds passende- en relevante informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de hele organisatie (vastgoed, maar bijvoorbeeld ook afval- en mobiliteit). De adviseurs van Inspectrum kunnen u helpen bij het onderdeel ten aanzien van vastgoed en energiebesparing. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, kan Inspectrum dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief onderbouwen en met de organisatie en de omgevingsdienst vastleggen.

Gebouwprestatie- en energiebesparingsadvies

Buiten het Energielabel om, is juist het energieverbruik van een gebouw een belangrijke bron van informatie over gebouwprestatie en –gebruik. Waar kan efficiënt energie worden bespaard? En welke maatregelen zijn interessant om door te voeren om het energieverbruik terug te dringen? Anderzijds, welke gebruikskenmerken zijn bij inspectie aan het licht gekomen en met welke quickwins is het energieverbruik al per ommegaande te reduceren – dit soms ook zonder investeringen! De energieadviseurs van Inspectrum kunnen u hierbij ondersteunen. Onze gespecialiseerde inspecteurs kunnen op locatie de bestaande situatie beoordelen en hierbij snel inzicht geven in de gebruikssituatie, instellingen van de gebouwinstallaties of bijvoorbeeld koudelekken (dit door met een warmtebeeldcamera scans te maken).

Ik heb een andere vraag