Data en Advies

Data is een belangrijk onderdeel in het moderne beheer- en onderhoud. Er is veel data beschikbaar met betrekking tot een vastgoedobject, zoals de technische staat van het schilderwerk, de keuringen van de brandblussers en bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s met betrekking tot de elektrotechniek in het gebouw. Er zijn diverse keuring- en inspectiemethodieken die hierin uniform data kunnen bieden, om uw prestaties en ambities aan elkaar te toetsen. Voorbeelden zijn de NEN-2767 conditiemeting (vastgoedconditie) en de NEN-3140 keuring (veiligheid van elektronische installaties in een gebouw.

Inrichting van ‘’Beheer op Afstand’’ via actuele data

Om gedegen keuzes te maken op gebied van het beheer- en onderhoud van uw vastgoed, is een inrichting van de data die daarbij past essentieel. Zoals beschreven bij ‘’Beheer op Afstand’’, is het mogelijk om de regie te nemen over uw vastgoedportefeuille, terwijl de data actueel wordt bijgehouden op afstand door Inspectrum. Een inrichting opstellen die past bij uw wensen, is daarbij essentieel. De werkwijze, het detailniveau, de opbouw van de data en de wijze waarop de data kan worden gevormd tot bruikbare informatie bepalen wij gezamenlijk, op een manier die past bij uw organisatie.

Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) & NEN-2767

Een MJOP is vanuit het technisch beheer van vastgoed niet meer weg te denken uit een organisatie. Het beheer- en onderhoud sturen door gebruik te maken van een actueel MJOP geeft inzicht en duidelijkheid, zowel technisch als financieel. Per element kan worden bepaald hoe uw organisatie hier inzicht op wil hebben. De inspecteurs van Inspectrum kunnen vervolgens op locatie het vastgoed in kaart brengen (of bestaande plannen actualiseren) en hierbij ook de NEN-2767 conditiemeting uitvoeren. Zo heeft u optimaal inzicht in uw vastgoed en de actuele staat van onderhoud. Het plannen en budgetteren van het beheer- en onderhoud is daarmee transparant, toegespitst op uw ambities als organisatie en met ‘’Beheer op Afstand’’ eventueel continu bij te houden via mutaties.

Video-inspectie via drone

Kerktorens, molens en bijvoorbeeld objecten met gevels grenzend aan een waterlijn zijn voor inspecteurs een uitdaging. Het trotseren van grote hoogten of het beoordelen van een gevel aan een waterlijn is veelal een kostbare aangelegenheid, omdat hoogwerkers en (bouw)kranen nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de staat van onderhoud.

Inspectrum heeft echter de oplossing voor het uitvoeren van tussentijdse, visuele controles- en inspecties van deze objecten: de drone. De drone, ook wel een quadcopter genoemd, ontwikkelt razendsnel en de mogelijkheden met de drone op inspectiegebied worden steeds groter.

Inspectrum gebruikt de drone om kerktorens en molens te inspecteren voor de aanvraag van een onderhoudssubsidie. De leien op een torenspits en het gevlucht van een molen zijn daarmee gedetailleerd in kaart te brengen door de 4K camera op de drone. Inspectieresultaten kunnen haarscherp worden bekeken op de computer, waarmee een passend onderhoudsadvies kan worden opgesteld.

Note: het vliegen in stedelijk gebied doet Inspectrum omwille van veiligheidsaspecten niet. Op locaties met eigen terrein (zoals een molen, kerktoren of schoolgebouw (buiten schooltijd om)) wordt voorafgaand aan een dronevlucht altijd eerst goed gecheckt wat de vliegroutes door commercieel vliegverkeer in de regio is, en of passende maatregelen moeten worden getroffen voorafgaand aan de inspectie.

Ik heb een andere vraag