Infrastructuur

Scholen vormen de fundering van onze maatschappij. Op scholen wordt de basis gelegd voor de vorming van onze kinderen en de toekomst van de wereld. Een verantwoordelijke taak, waarvan u niet afgeleid wilt worden. En juist dat gebeurt in toenemende mate. Meer administratie, meer regelgeving en vaak met budgetten die onder druk staan. En daar is ook nog eens het beheer van het vastgoed bij gekomen.

Gezonde schoolgebouwen, veilige schoolterreinen, duurzaamheid, allemaal thema’s waar u mee geconfronteerd wordt. Inspectrum ondersteunt onderwijsinstellingen bij het beheer van gebouwen, installaties, schoolterreinen, groenvoorzieningen etc. Wij doen dat met pragmatische adviezen, datacollectie en gerichte inspecties.

Onze aanpak baseren wij op uw ambities. is pragmatisch. Voor het in kaart brengen van uw ambities en om alle aspecten van het beheer op elkaar af te stemmen heeft Inspectrum het “Regie & Realisatie Model” ontwikkeld.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Ik heb een andere vraag