Header

Over ons

Beter beheer begint met een goed plan en betrouwbare informatie

Wij zijn experts als het gaat om het planmatig beheer van vastgoed, infrastructuur, groen & openbare ruimte. Samen met u bepalen wij wat op basis van uw ambitie de beste aanpak is. Welke data heeft u nodig voor een goede onderbouwing van uw plannen, welke data is reeds aanwezig binnen uw organisatie, hoe stemmen we de verschillende beheerdisciplines op elkaar af, hoe komt u tot duurzaam beheer van uw bezit. Het gaat ons er om dat onze inspanningen bijdragen aan de realisatie van uw doelstellingen en een effectief en efficiënt mogelijk beheer.

Advies en informatie waar u iets aan heeft!

Resultaat staat bij ons voorop. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We zorgen dan ook altijd voor praktische, bruikbare adviezen en informatie waarmee u uw doelstellingen (en meer dan dat) kunt halen. Opgeleverd zoals u dat wilt. Helder en transparant.

Waar mogelijk maken wij slimme combinaties. We graven ons in en zoeken naar de vraag achter de vraag en kijken dus verder dan de opdracht. We gaan graag voor een relatie op de lange termijn, daarom zijn onze oplossingen nooit standaard.

Wij zijn in staat om plannen te vertalen naar zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Daarmee helpen wij organisaties de communicatie tussen de verschillende lagen te verbeteren. Van een geaggregeerde managementsamenvatting tot een zeer gedetailleerde onderhoudsplanning bij Inspectrum krijgt u wat u nodig hebt om succesvol te zijn.

Onze Missie

Inspectrum verzamelt gegevens waarmee organisaties hun taken op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed, infrastructuur, de openbare ruimte en verkeer en vervoer kunnen plannen en verbeteren.
Hiermee levert Inspectrum een bijdrage aan effectief onderhoud en een betere woon- en leefomgeving.

Onze Visie

Inspectrum is een bedrijf  waar medewerkers met plezier kunnen werken en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Waar dienstverlening geleverd wordt waar klanten tevreden en enthousiast over kunnen zijn.

Onze Kernwaarden

Binnen Inspectrum hanteren wij een duidelijke set kernwaarden. Alles wat wij doen wordt binnen de kernwaarden uitgevoerd. Als opdrachtgever van Inspectrum kunt u ons uiteraard aanspreken op onze kernwaarden.

 • Passie
  - Je straalt plezier en enthousiasme uit
  - Je toont een actief betrokken houding
  - Je gaat altijd voor een win-win situatie
 • Betrouwbaar
  - Je zegt respectvol wat je denkt en voelt
  - Je levert op de afgesproken tijd de overeengekomen kwaliteit
  - Je toetst voortdurend de verwachtingen en het resultaat
 • Betrokken
  - Je blijft in gesprek ook als het lastig wordt
  - Je leeft je in en toont oprecht interesse
  - Je werkt samen op basis van een gemeenschappelijk doel

Diensten van Inspectrum

Inspectrum biedt een groot aantal diensten, verspreid over 4 aandachtsgebieden. Over elk van die aandachtsgebieden en de bijbehorende diensten kunt u via de onderstaande pagina’s meer lezen.

Vastgoed
Onder meer woningcorporaties, gemeenten, vve’s en adviesbureaus vertrouwen op onze deskundige inspectie- en inventarisatiewerkzaamheden. Maar ook waterschappen, ministeries, de rijksoverheid en bouwbedrijven.

Infrastructuur
Inspectrum werkt op het gebied van infrastructuur voor gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, de ANWB en diverse bureaus.

Groen & Openbare ruimte
Onze diensten in de openbare ruimte bestaan uit het inspecteren van verlichting, groen en bomen, straatmeubilair en meer.

Veldwerkonderzoek
Onderzoeken kunnen we goed. Daarom kunt u ons voor vrijwel alle veldonderzoeken inschakelen: van wijkonderzoek tot een tevredenheidsonderzoek onder uw klanten.

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer