Header

Waterschappen

Waterschap heeft belangrijke invloed op de Openbare Ruimte

Als waterschap bent u natuurlijk primair verantwoordelijk voor de waterstand, de waterkwaliteit en de infrastructuur is uw gebied. Het gebied waar u als waterschap verantwoordelijk voor bent, maakt echter ook een belangrijk onderdeel uit van de Openbare Ruimte zoals wij die allemaal benutten.

Voor een deel bent u als waterschap zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud. Anderzijds heeft de inrichting van de Openbare Ruimte en de wijze van gebruik, invloed op de taken van het Waterschap. Een boom, een bouwwerk, een kelder het kan allemaal invloed hebben op bijvoorbeeld het goed functioneren en de betrouwbaarheid van uw waterkeringen.

Als waterschap is het dus noodzakelijk om te weten wat er in uw gebied staat, waar het staat, wat de onderhoudsbehoefte is en welke invloed het kan hebben op uw verantwoordelijkheden en doelstellingen.

Inspectrum kan u helpen al deze gegevens in beeld te brengen. Daarnaast kunnen onze specialisten u ondersteunen met advies op het gebied van beheer, onderhoud, datamanagement etc.

 

Gemeente Alphen aan den Rijn

Raymond van Reeuwijk

‘Ik wil gevoel hebben met het areaal dat ik beheer’

Als de inspecties zijn afgerond volgt een rapportage met conclusies en aanbevelingen op papier, en wordt de informatie door Inspectrum verwerkt in een beheerprogramma voor kunstwerken. Voor de onderhoudswerkzaamheden die als noodzakelijk worden gezien, vraagt Raymond van Reeuwijk vervolgens budget aan voor de komende vijf jaar.

Inspectrum Nieuws 14

Gemeente Renswoude

Jan van Dijk

Planmatiger

“Omdat we ervaren medewerkers hebben liep dat best goed, maar toch is het besluit genomen om planmatiger te gaan werken. De eerste stap is dan om te inventariseren wat je precies beheert. En als je zo’n inventarisatie laat maken kun je het maar beter ook gelijk goed doen. Inspectrum heeft voor ons tot op detailniveau al het groen in de gemeente in kaart gebracht.”

Inspectrum Nieuws 13

Gemeente Woudenberg

Michel Suiding

Ook in Woudenberg is een begin gemaakt met het groenonderhoud

“Het is heel anders werken als je alles in kaart hebt. Er zijn nu bijvoorbeeld 80 bomen benoemd als ‘monumentaal’. Die zijn met foto en al gedocumenteerd. Die bomen krijgen uiteraard een speciale behandeling. Uit de inventarisatie bleek ook dat 70 bomen dood waren. Die zijn inmiddels allemaal weggehaald. Ook een deel van het achterstallig onderhoud dat aan het licht is gekomen is al gedaan. Vooral waar het bomen betrof die een gevaar opleverden voor de veiligheid. Risicobomen noem we die, terwijl er ook een aparte categorie aandachtsbomen is.”

Inspectrum Nieuws 13

Gemeente Montferland

Mika Heimans

Alle circa 22.000 gemeentelijke bomen ondergaan tweejaarlijks een VTA-inspectie

“Die controle is goed gelopen. Zowel de inspectie zelf als de communicatie er rond omheen. De Inspectrum-controleurs zijn zeer terzake kundig. Dood hout ziet iedereen, maar zij weten precies waar ze op moeten letten. Bij iedere boomsoort kan dat ook weer anders zijn. De aanwezigheid van zwammen bijvoorbeeld, hoe schadelijk is dat? Meestal hangt het af van het soort zwam, maar dat moet je dan wel even weten.”

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer