Header

Professioneel vastgoedbeheer, hoe doe je dat?

'Sober en doelmatig'

In totaal gaat het in Purmerend en omgeving om liefst 37 scholen voor openbaar en speciaal onderwijs waar onderhoud aan gepleegd moet worden, 23 van SPOOR en 14 van OPSO. Daar is budget voor. Mede omdat hij zelf vader is van jonge kinderen, zit Pelle Swart er heel pragmatisch in.

Pelle: "Voor elke leerling krijgt een school geld. Daar moet alles van worden betaald en liefst zo efficiënt mogelijk. Dus zoveel mogelijk investeren in het onderwijs zelf en zo kostenbewust mogelijk in de gebouwen. Uiteraard gaan we bij dit laatste niet voorbij aan het binnenklimaat, exploitatie, duurzaamheid, onderwijskundige vernieuwingen e.d. waar maatwerk per locatie en zelfs per ruimte juist zo belangrijk is. 'Sober' en 'doelmatig' zijn termen die in het algemeen gelden voor de panden in het primair onderwijs. De inkomsten zijn daar ook op gebaseerd. In vakjargon komt dat neer op conditie 3."

Invloed op de investering

In Purmerend heeft Pelle Swart zelf een behoorlijke invloed op de investeringen, hoewel hij als beleidsmedewerker uiteraard geen beslissingsbevoegdheid heeft en vooral advies geeft. Toen hij jaren geleden bij Stichting SPOOR begon was het onderhoud 'extern weggezet'. Dat daar een eind aan is gekomen, juicht Pelle Swart van harte toe.

"Dat 'externe' was misschien makkelijk, maar niet bepaald goedkoop of kostenbewust. Er werd vooral op afstand gestuurd aan het grote geheel, in plaats van op maat per locatie. Dergelijke met goud omlijste contracten zijn er gelukkig niet meer. Met als gevolg een kostenbesparing van zo'n 40%, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit. Dat geld gaat nu naar het onderwijs. Als 'intern' medewerker, zoals ik, heb je ook vaak meer binding met panden dan een buitenstaander. Op een van onze scholen heb ik vroeger zelf nog gezeten!"

Het moest allemaal anders

Meer gestuurd vanuit de eigen organisatie. De regie in eigen hand, maar uiteraard wel met behulp van externe deskundigen. Via een aanbesteding met meerdere partijen kwam een jaar geleden Inspectrum bovendrijven. Deskundig, laagdrempelig en prijstechnisch interessant.

Zou de Stichting SPOOR/OPSO met de wijsheid van vandaag een jaar geleden dezelfde keuze hebben gemaakt? Pelle Swart: "Ja, zeker weten. Inspectrum heeft zeer goed werk verricht."

Conditiemetingen

Inspectrum begon met een conditiemeting op basis van de NEN 2767-normering. Van sommige scholen waren geen tekeningen beschikbaar, zodat alles van nul af aan moest worden opgebouwd. De afspraken met scholen maakte de inspecteurs van Inspectrum zelf. Ter plekke werd (vaak samen met de schooldirecteur) een uitgebreide ronde door het gebouw gemaakt. Alles werd opgemeten en vastgelegd.

Pelle: "Bij een dergelijke inspectie heb je altijd een bepaalde mate van fijnheid. Hoever ga je precies? Daar hebben we in overleg een goede modus in gevonden. We zijn beste 'diep' gegaan, maar wel met een grens."

'Alle cijfers voor de begroting keurig op een rij in een Excelbestand'

Kort nadat de laatste inspectie was afgerond, leverde Inspectrum het complete bestand aan in het softwareprogramma dat SPOOR/OPSO speciaal voor de meerjaren-onderhoudsplanning had aangeschaft. Pelle: "Een klus als deze wordt meestal inclusief softwaretool aanbesteed. Dat wilden wij juist niet. Nu konden we twee goede keuzes maken, die voor een goede tool en daarna voor een goede invulling ervan."

SPOOR/OPSO heeft niet zo'n uitgebreide versie van het softwarepakket als Inspectrum. Zo ontbreekt een managementtool waarmee een totaaloverzicht voor de begroting kan worden uitgedraaid. Pelle: "Dat heeft Inspectrum voor ons gedaan. Ik heb nu alle cijfers keurig op een rij in een Excelbestand. Daar kan ik meer 'stoeien' wat ik wil. Bijvoorbeeld om te komen tot de te reserveren bedragen. Ik zal de komende jaren kritisch blijven kijken naar wat we wel en niet doen, maar het vastgoedbeheer is een stuk nauwkeuriger, overzichtelijker en eenvoudiger geworden."

Het contact

Tot slot over Inspectrum: "Ik zei al: ze hebben uitstekend werk geleverd. De inspecteurs waren deskundig en goed in staat een vertaling te maken naar een begroting. De mensen met wie ik contact heb gehad waren allemaal to the point en prettig in de omgang. Het is een bedrijf zonder allerlei 'managementachtige' tussenlagen en ze zijn niet gehuisvest in grote en dure kantoren. Dat is ongetwijfeld ook de reden dat ze het voor een zeer concurrerende prijs hebben kunnen doen."

Afbeeldingsresultaat voor telefoon en mail

Heeft u vragen over professioneel vastgoedbeheer voor scholen?

 

Neem contact op met: Ronald Jacobs op tel  06-4567 4333 of 026-38 40 560, of

op het e-mailadres: r.jacobs@inspectrum.nl