Header

Overgang onderhoud basisscholen komt snel dichterbij

Per 1 januari 2015 is het zover, dan wordt de regeling “overgang buitenonderhoud basisscholen” een feit. Dat deze datum nu snel dichterbij komt is te merken. Het ene nieuwsbericht na het andere verschijnt in de kranten en op het journaal. Is er werkelijk sprake van een grote som geld die nodig is om het achterstallig onderhoud weg te werken? De berichtgeving doet dit vermoeden, u en wij weten echter dat dit veel genuanceerder ligt.

"Nul-meting" ?

Toch mag men aannemen dat er zowel voor als na de overdracht forse discussies zullen ontstaan. De overgangsregeling voorziet vreemd genoeg niet in een verplichte 0-meting. Wij denken dat het als gemeente raadzaam is, te kiezen voor het meeleveren  van een “proces verbaal van oplevering” , een actuele “meerjaren onderhoudsplanning” of een andere vorm van “nulmeting”. In ieder geval is het raadzaam de conditie en onderhoudstoestand van de gebouwen te hebben vastgelegd.

Heeft u al een idee hoe u deze problematiek gaat aanpakken ?
Heeft u al nagedacht over de planning voor het opstellen van dergelijke documenten ?

Inspectrum kan u helpen.

Inspectrum heeft voor u als gemeente een team samen-gesteld dat u kan helpen bij het bepalen van de juiste aanpak en voorbereiding van de overdracht. Samen met u bekijken we wat in uw situatie de meeste garantie biedt voor een goede overdracht en welke aanpak de minste kosten met zich mee brengt, maar bovenal hoe u zo min mogelijk discussie krijgt tussen gemeente en schoolbesturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilfried van Amerongen, telefoonnummer 06 – 4567 4344 of via ons kantoornummer 026 – 38 40 560