Header

Nadering indieningsdatum SIM subsidie rijksmonumenten

Subsidie voorbereiden en aanvragen.

Het indienen van een SIM-aanvraag kan ieder jaar van 1 februari t/m 31 maart. In die periode zitten we! Dat betekent dat Inspectrum druk is met het indienen van aanvragen voor diverse gemeenten. ‘Last minute’ zijn er nog mogelijkheden (neem daarvoor contact op!), maar op korte termijn de eerste stappen zetten richting een aanvraag begin volgend jaar, kan natuurlijk ook. In alle rust kan dan het stappenplan worden gevolgd.

Stappenplan

Een gedegen subsidieaanvraag vraagt enige voorbereidingstijd. Hieronder omschrijven we in het kort de stappen die moeten worden gezet. 

Stap 1: komt een monument in aanmerking voor een SIM-subsidie?

Uiteraard is dit altijd de eerste vraag. Uitgangspunt is dat het om een gebouw gaat (geen particulier woonhuis!) dat op de rijksmonumentenlijst staat. 

Stap 2: is het monument toe aan onderhoud?

De subsidie wordt verstrekt voor ‘sober en planmatig’ onderhoud. Vastgesteld moet dus worden wat de staat van onderhoud is. Inspectrum kan u hierbij van dienst zijn.

Stap 3: het opstellen van de aanvraag.

Zijn de antwoorden op de vragen die bij de stappen 1 en 2 worden gesteld positief, dan kan een subsidieaanvraag worden opgesteld. Dat is best een klus en dat is ook de reden dat veel gemeenten hiervoor Inspectrum inschakelen. Inspectrum stelt de aanvraag op in nauwe samenspraak met de contactpersoon bij de gemeente. De deskundigheid op dit gebied garandeert een aanvraag die volledig is en feitelijk van A tot Z klopt. 

Stap 4: het indienen van de aanvraag.

Dat doet Inspectrum voor u in de periode die daarvoor staat: jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart. 

Stap 5: aanvraag toegekend of niet.

Voor de zomer van het jaar waarin de subsidieaanvraag is ingediend, geeft het ministerie in de regel uitsluitsel. Of een aanvraag wordt toegekend, hangt niet alleen af van de juistheid en volledigheid van de informatie die is aangeleverd, maar ook van het aantal aanvragen in relatie met het beschikbare budget (het budget voor 2017 is 55 miljoen euro). 

Stap 6: werkzaamheden uitvoeren.

Als een aanvraag is toegekend kunnen de uitvoerende partijen aan de slag. Hier staat altijd een (maximale) periode voor van 6 jaar. De subsidiebedragen per jaar worden als voorschot uitgekeerd.

Stap 7: verantwoorden van subsidie.

Uiteraard moet de subsidie worden verantwoord. Dat kan eenvoudig met het overleggen van facturen. Zijn de werkzaamheden voor een lager bedrag uitgevoerd, dan moet dat worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het subsidiebedrag wordt dan bijgesteld. Na 6 jaar kan eventueel een nieuwe aanvraag worden ingediend in het geval het monument nog steeds mankementen vertoont.

Gemeente Zederik aan het woord over de SIM subsidie

‘Snel en accuraat’

Antoon Kuijstermans vervult de rol van Beheerder Gebouwen bij Zederik, een gemeente in het Groene Hart. Inmiddels zijn via Inspectrum de eerste drie subsidieaanvragen de deur uit. Voor kerktorens in Leerbroek en Hei- en Boeicop en voor het voormalig Raadhuis in Ameide. Antoon Kuijstermans: “Het is afwachten nu of we de subsidie krijgen. Aan alle voorwaarden is voldaan, maar je weet nooit hoe het aantal aanvragen landelijk zich verhoudt tot het beschikbare budget.”

Over de samenwerking met Inspectrum is de gebouwbeheerder van Zederik zeer te spreken. “Inspectrum werkt accuraat en schakelt snel. Daar houd ik van. Aanpakken en doorpakken.”

Wilt u meer weten over subsidieregelingen omtrent cultureel erfgoed, neem dan contact op met Inspectrum: 026 3840 560.


Of bel of mail direct met Henri van den Berg, onze specialist op dit gebied.
Telefoon: 06 4456 3496; e-mail:
h.berg@inspectrum.nl

 

Globaal overzicht dienstverlening Inspectrum

· Conditiemeting (NEN 2767) ·  Meerjaren Onderhoudsplanning & -begroting · EPA-W & EPA-U · Inmeten NEN 2580 · Subsidieaanvragen · Strategisch advies · BREEAM & GPR · Onderhoudsadvies