Header

Mogelijkheden STEP-regeling uitgebreid

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) werd in juni 2014 in het leven geroepen. De subsidieregeling geldt voor woningcorporaties en andere verhuurders van woningen, waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Ook moet de woning voldoen aan dezelfde voorwaarden als woningen die vallen onder de Wet op de huurtoeslag.

Een voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om de subsidie in het kader van de STEP te verhogen en de voorwaarden te verbeteren, werd 31 mei 2016 met een publicatie in de Staatscourant geëffectueerd. Klik door en lees meer over de STEP-regeling en de nieuwe kansen die de regeling u als verhuurder biedt.

 

Ontstaan

Met de STEP-regeling ondersteunt de overheid verhuurders om de energieprestaties van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. De liberalisatiegrens is de grens die bepaalt of het gaat om een sociale huurwoning of een vrije sectorwoning. De grens voor dit jaar is vastgesteld op 710,68 euro.

De subsidieregeling geeft een extra impuls aan investeringen in energiebesparing bij bestaande woningen in de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling is een onderdeel van het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei, dat dateert van 2013.

 

Wijzigingen

De veranderingen die minister Blok heeft voorgesteld en die inmiddels van kracht zijn, zijn voor veel verhuurders interessant. Het betreft:

  • Een verhoging van de subsidiebedragen.
  • Het onderscheiden van meerdere categorieën zeer energiezuinige renovaties, die verder gaan dan een Energie-Index van 1,20 (was tot 1 januari 2015 energielabel A).
  • Een verlaging van de minimale renovatie van drie naar twee Energie-Index-klassen voor enkele specifieke categorieën.
  • Verlenging van de looptijd van de regeling met een jaar tot en met 31 december 2018.

 

Budget

Hoewel de STEP-regeling al geldt vanaf juni 2014, zit er nog een flink bedrag in de subsidiepot. Ruim 329 miljoen euro van de bijna 400 miljoen die er in 2014 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor is uitgetrokken. Tot en met eind april van dit jaar werden 635 subsidieaanvragen ingediend. 521 daarvan werden gehonoreerd.

De STEP-regeling wordt in opdracht van het ministerie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Meer informatie

Met vragen over de regeling kunt u contact opnemen met Ronald Jacobs van Inspectrum in Velp, een inspectiebureau dat is gespecialiseerd in het planmatig beheer van vastgoed, infrastructuur en groen en openbare ruimte.

T: 06 4567 4333 (Ronald Jacobs)

E: r.jacobs@inspectrum.nl.

I: www.inspectrum.nl.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.