Header

Inspectrum formuleert ambitieuze milieudoelstelling

‘Duurzaamheid zit in onze genen’

Het milieu gaat ons allemaal aan. Zeggen we. Maar doen we ook daadwerkelijk wat? Inspectrum laat het niet bij woorden alleen. Daarom hebben we onszelf een concreet doel gesteld: certificering op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De prestatieladder is niets meer of minder dan een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot.

Hoe pakken we dat aan? De eerste stap hebben we gezet in 2012. We hebben toen onze totale uitstoot laten bepalen, onze zogenaamde ‘footprint’. In 2015 hebben we dat nog een keer gedaan. Omdat er in die tussenliggende jaren veel is veranderd, onder meer in de manier waarop de uitstoot wordt berekend.

Sinds 2015 relateren we onze CO2-uitstoot aan de omzet. Meer omzet betekent dat de uitstoot iets hoger mag zijn, omdat we met meer mensen ook meer ‘bewegingen’ maken. Niettemin is de doelstelling, niveau 3 van de prestatieladder, om per fte te komen tot een reducering van 4 procent van de CO2-uitstoot in 2020. Daarvoor is een plan gemaakt en de uitvoering daarvan is in gang gezet.

Gert van Dijk, naast controller ook CO2-functionaris bij Inspectrum: “Elke medewerker van Inspectrum weet dat van hem wordt verwacht dat hij bijdraagt aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Denk aan het uitdoen van verlichting en elektrische apparaten. Het autorijden zelf kan ook zuiniger.”

Volgens Gert van Dijk is het vooral een bewustwordingsproces. “Daar werken we aan. Met als voordeel dat duurzaamheid van oudsher in de genen zit van Inspectrum. Door er actief mee bezig te zijn proberen we het effect te vergroten en zo doelstelling te halen.”

Meer weten? Klik op de volgende link: /prestatieladders/co2-prestatieladder/