Header

Groeiend aantal subsidieaanvragen digitaal ingediend

 

 

 

Uiterlijk 31 augustus 2017 duidelijkheid over uw aanvraag

Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 986 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Daarvan is twee derde digitaal ingediend. Op dit moment controleert de Rijksdienst of alle subsidieaanvragen compleet zijn. Wanneer er informatie ontbreekt, ontvangt u per post de vraag om aanvullende informatie.

Monumentensubsidies in Nederland, meer dan alleen SIM subsidie!!

Wist u dat Nederland rijk is aan monumenten? Er zijn er rond de 110.000, waarvan ongeveer de helft woonhuizen (deze komen niet voor een SIM-subsidie in aanmerking). De SIM-regeling is niet de enige subsidie die overheden in het leven hebben geroepen om ons cultureel erfgoed in stand te houden. Ook op provinciaal niveau zijn er mogelijkheden. Lees hier welke subsidiemogelijkheden o.a. vanuit het Rijk en de Provincie nog meer mogelijk zijn.

 • SIM subsidie groene- en archeologische rijksmonumenten;
 • Provincie Limburg: subsidie voor molens (MonuLisa);
 • Ondersteuning voor normaal onderhoud aan gebouwen.

Voor de openbare eredienst en molens:

 • Provincie Utrecht: subsidie voor restauratie (Erfgoedparels);
 • Bijdragen vanuit de Provincie voor restauratie.

Van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn:

 • Provincie Zuid- Holland: subsidie voor de 7 Erfgoedlijnen;
 • De Atlantikwall
 • Goeree-Overflakkee
 • De Landgoederenzone
 • De Limes
 • De Oude Hollandse Waterlinie
 • De Trekvaarten
 • De Waterdriehoek Kinderdijk/Dordrecht/Biesbosch

Inspectrum kan ze voor u op een rijtje zetten en helpen bij het aanvragen. Vast vooruitkijken naar de SIM van volgend jaar kan natuurlijk ook.

Wilt u meer weten over subsidieregelingen omtrent cultureel erfgoed, neem dan contact op met Inspectrum: 026-384 05 60.

Of bel of mail direct met Henri van den Berg, onze specialist op dit gebied.
Telefoon: 06-4456 3496; e-mail: h.berg@inspectrum.nl