Header

Energielabel, Energie-Index, WWS? Het zit zo

Label

Het Energielabel dat is gekoppeld aan woningen blijft voor onduidelijkheid zorgen. Ook nu de regelgeving sinds januari 2015 is vereenvoudigd. Zo staat een afgemeld ‘Vereenvoudigd Energielabel’ tegenwoordig volledig los van de Energie-Index.

In een poging meer duidelijkheid te verschaffen, hebben wij de zaken zo logisch mogelijk op een rijtje gezet. Dat is handig, want het Energielabel is een document dat verplicht moet worden overlegd bij verkoop of verhuur van een woning.

Natuurlijk is ook het doel dat achter de invoering van het label zit helemaal goed: het verbeteren van de energetische kwaliteit van woningen en daarmee het terugdringen van het energieverbruik.

Werkwijze tot 1 januari 2015

Vanaf 2008 is het voor particuliere woningeigenaren en woningcorporaties verplicht bij verkoop of verhuur een Energielabel te overleggen. Op het Energielabel stond voorheen ook de Energie-Index vermeld. In de oude situatie kon met de Energie-Index het Energielabel worden bepaald.

Het Energielabel was tot 1 januari 2015 ook gekoppeld aan de huurpunten van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Energie-Index, Energielabel en WWS hingen dus allemaal met elkaar samen.

Er was één probleem: omdat er voor particuliere woningeigenaren geen sanctie stond op het niet ter beschikking hebben van een Energielabel, werd met de verplichting danig de hand gelicht.

Werkwijze sinds 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is een verandering doorgevoerd:

 • Voor particulieren: het ‘Vereenvoudigd Energielabel’
 • Voor commerciële verhuurders zoals corporaties: een ‘Energie Index ten behoeve WWS punten’

Het ‘Vereenvoudigde Energielabel’ is in het leven geroepen nadat ‘Europa’ de Nederlandse regering verschillende keren op de vingers had getikt, omdat Nederland er onvoldoende in slaagde de energetische staat van het vastgoed in kaart te brengen. Met name als het gaat om particuliere woningen.

Als reactie daarop heeft de regering al in 2013 het Energieakkoord opgesteld. Onderdeel daarvan was het invoeren van het ‘Vereenvoudigde Energielabel’, waarmee woningen snel kunnen worden voorzien van een label. Voor commerciële verhuurders zoals corporaties geldt een ‘Energie Index ten behoeve WWS punten’.

Eenvoudige en toegankelijke methode

Bij de ontwikkeling van het ‘nieuwe’ Energielabel voor woningen is gekozen voor een eenvoudige en toegankelijke methode. Een methode die:

 • - aansluit bij het kennisniveau van consumenten;
 • - dekkend is voor het merendeel van de Nederlandse woningen;
 • - beperkte kosten met zich meebrengt.

De methodiek van het ‘Vereenvoudigd Energielabel’ is veel minder ingewikkeld dan de Energie-Index-berekening, die voorheen werd gehanteerd. Zo wordt gerekend met standaard-woningtypen en niet met exacte, bouwkundige afmetingen.

Bij het ‘Vereenvoudigde Energielabel’ wordt nu gekeken naar slechts negen punten. Ter vergelijking: de Energie-Index wordt berekend op basis van ongeveer 150 kenmerken. Die negen punten zijn:

 • Glas in woonruimte
 • Glas in slaapruimte
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Soort verwarming
 • Aparte voorziening voor warmwater badkamer, naast cv-ketel (geen keukenboiler)
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen en/of zonneboiler
 • Uitzonderlijke maatregelen, zoals drievoudig glas, meer dan 10 cm isolatie of een speciaal ventilatiesysteem

Voor meer uitleg over deze punten en de keuzemogelijkheden klik hier.

‘Vereenvoudigd Energielabel’ (particulieren)

Begin 2015 hebben alle huizenbezitters in Nederland een ‘voorlopig Vereenvoudigd Energielabel’ ontvangen. Dit voorlopige label is gebaseerd op openbare gegevens van het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar). Met deze actie werd in principe in één keer voldaan aan de vraag vanuit Europa.

Het ‘voorlopige’ label moet door de eigenaar bij verkoop van de woning worden omgezet naar een ‘definitief Vereenvoudigd Energielabel’. Dat kan hij doen door met zijn DigiD in te loggen op de site van de overheid. Eventuele verbeteringen die aan de woning zijn aangebracht kunnen worden verwerkt, zodat een beter label wordt verkregen. Vervolgens ontvangt de woningeigenaar per email het definitieve Energielabel.

Met deze vereenvoudigde manier van werken worden energiemaatregelen aangemoedigd en zal in de loop der jaren een beter inzicht ontstaan in de energetische staat van het Nederlandse vastgoed.

Het ‘definitief Vereenvoudigde Energielabel’ geeft dus alleen het label van de woning weer en geen Energie-Index.

Energie Index ten behoeve WWS-punten (commerciële verhuurders)

Voor commerciële verhuurders als woningcorporaties wordt nog steeds gewerkt met het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiertoe moeten woningen fysiek door een inspecteur worden opgenomen en moet de verkregen informatie worden ingevoerd in EPA-software.

De opnamemethodiek (‘Nader Voorschrift’) is sinds 1 januari 2015 wel ingrijpend veranderd. Ook de Energie-Index-staffels die zijn gekoppeld aan de huurpunten, zijn aangepast.

Als een woning is ingevoerd in de EPA-software, wordt de Energie-Index bepaald en aan de hand daarvan een ‘Vereenvoudigd Energielabel’ opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij de omzetting van index-gegevens naar een label, wordt rekening gehouden met tien vastgestelde parameters. Deze komen in grote lijnen overeen met de (negen) punten waar naar wordt gekeken bij het ‘Vereenvoudigde Energielabel’ voor particuliere woningbezitters.

Daar waar vóór 2015 het Energielabel direct herleid kon worden uit de berekende Energie-Index (en vervolgens werd het aantal WWS-punten bepaald), wordt er nu voor de huurpunten alleen gekeken naar de Energie-Index. Dit betekent dat Energie-Index en Energielabel vanaf 1 januari 2015 volledig los staan van elkaar.

De tabellen hieronder maken het verschil duidelijk tussen de situatie van vóór 2015 en vanaf 1 januari 2015.

labelss

Tot slot

Met bovengenoemde veranderingen blijkt de verwarring bij bijvoorbeeld medewerkers van corporaties en huurders niet uit de wereld. Dit komt omdat zij gewend zijn aan het feit dat bij een bepaalde Energie-Index een bepaald Energielabel hoort. Toegegeven: het puntensysteem voor de WWS/Energie-Index-combinatie ziet er min of meer hetzelfde uit als dat van voor 2015. En het systeem genereert, net als voorheen, ook nog eens een Energielabel.

Voor de volledigheid: voor woningen met een geldig label die zijn afgemeld voor 1 januari 2015, worden de huurpunten nog steeds gebaseerd op het Energielabel met de bijbehorende Energie-Index en de oude puntenstaffel.

Meer informatie en vragen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor mensen die huren veel aanvullende informatie beschikbaar. Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling.

Wilt u weten welk ‘Vereenvoudigde Energielabel’ op uw woning is geplakt? Kijk dan op: www.zoekuwenergielabel.nl.

Voor verdere vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.