Header

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd!

 

 

Inspectrum en haar opdrachtgevers hebben ook dit jaar weer optimaal gebruik gemaakt van de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten! Lees hieronder meer voor welke monumenten en onderhoudswerkzaamheden subsidie is aangevraagd.

We zijn aanbeland in april en dat betekent dat de jaarlijkse termijn voor het indienen van een SIM-aanvraag is verstreken. Namens verschillende opdrachtgevers heeft Inspectrum de afgelopen maanden een beroep gedaan op de subsidiegelden. Nu is het afwachten welke aanvragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn toegewezen.

Huidig SIM jaar (voorbereiden - aanvragen - indienen)

 

Als we alle SIM-aanvragen die we de afgelopen maanden hebben ingediend bij elkaar optellen, gaat het om een subsidiebedrag van bijna 1 miljoen euro. Rijksmonumenten waarvoor we subsidie hebben aangevraagd zijn stadhuizen, raadhuizen, kerktorens, molens en zelfs een unieke plantenkas. Uit ervaring kunnen we stellen dat de SIM een zeer welkome subsidie voor gemeenten is.

 

SIM-aanvraag 2017 - De Wintertuin gelegen in de gemeente Baarn

De Wintertuin is een unieke plantenkas waarvoor Inspectrum subsidie heeft aangevraagd. De uiteindelijke aanvraag voor een periode van zes jaar bedraagt meer dan 100.000 euro. Als voorbeeld een overzicht met onderhoudswerkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd:

  • Buitenschilderwerk kozijnwerk, roeden, gootomtimmering, ramen en deuren;
  • Partieel herstel houtrot;
  • Binnenschilderwerk van de buitenkozijnen;
  • Herstellen metsel- en voegwerk;
  • Partieel herstel natuursteen;
  • Aanbrengen noodoverstorten en expansieband zinken goten;
  • Periodiek onderhoud van brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen en bliksembeveiliging.

We houden u op de hoogte of ook daadwerkelijk de Wintertuin subsidie heeft ontvangen. Tevens is de opdrachtgever aan het woord over de samenwerking en het uiteindelijke resultaat.

 

Contact

Wilt u meer weten over subsidieregeling omtrent cultureel erfgoed, neem dan contact op met Inspectrum: 026 3840 560

Of bel of mail direct met Henri van den Berg, onze specialist op dit gebied.

Telefoon: 06 4456 3496; e-mail: h.berg@inspectrum.nl

Globaal overzicht dienstverlening Inspectrum

· Conditiemeting (NEN 2767) ·  Meerjaren Onderhoudsplanning & -begroting · EPA-W & EPA-U · Inmeten NEN 2580 · Subsidieaanvragen · Strategisch advies · BREEAM & GPR · Onderhoudsadvies