Header

Bezuinigen en verduurzamen tegelijk; het kan!

Bezuinigen en verduurzamen tegelijk; het kan!

Het lijkt een spagaat waarin veel gemeenten zitten. Ze moeten bezuinigen, maar onderhoud en beheer mogen niet het kind van de rekening worden. Sterker nog: er moeten stappen worden gezet op het pad van dúúrzaam beheer en onderhoud.

Goede raad lijkt duur, maar is het niet.

Met een nieuwe kijk op (duurzaam) onderhoudsbeleid en -beheer slaat Inspectrum twee vliegen in één klap. U bezuinigt én verduurzaamt. Tegelijkertijd. Hoe dat kan?
Met de nieuwe modellen van Inspectrum: het “DataAnalyseModel” en het “DuurzaamBeheerModel”.
Slimme, efficiënte en effectieve oplossingen, waarmee we inspelen op de nieuwe realiteit.
Absoluut de moeite waard om samen eens naar te kijken!

De centrale gedachte achter beide modellen is, dat het mogelijk is kostenbesparingen te realiseren (tot wel 20%) door dwarsverbanden te leggen en duurzame afwegingen te maken tussen vier beleids- en beheerterreinen:
• Onderhoud
• Gezondheid
• Energie
• Veiligheid

Een paar eenvoudige voorbeelden

  • Bij het groot onderhoud van de kozijnen (onderhoud) kan ook worden gedacht aan het gelijktijdig kiezen voor isolerend glas (energie), het aanpassen van het hang en sluitwerk en (veiligheid) en het aanbrengen van goede ventilatieroosters (gezondheid) investeringen die mogelijk pas enkele jaren later waren voorzien.
  • Op installatietechnisch gebied is niet alleen de keuze van de installatie belangrijk. Ook de inregeling en het regelmatig controleren van de inregeling (bijvoorbeeld tijdens de onderhoudsinspectie) is van groot belang. U heeft gekozen voor een zeer milieubewuste verwarmingsmethodiek, maar aan de andere kant is de luchtbehandeling hier niet op afgesteld. 
  • Ook de keuze van materialen kan sterk bijdragen tot duurzaam onderhoud en –beheer. Toepassing van moderne materialen kan zomaar leiden tot een verlaging van de onderhoudskosten met soms wel meer dan 50%.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven. De voorbeelden lijken "open deuren" omdat ze zo voor de hand liggend zijn. Maar duurzaam beheer zit nu juist in hele logische zaken.

Als specialist op dit gebied staat Inspectrum u graag terzijde. Niet alleen met twee nieuwe beheermodellen en een Beheercheck (daarover in de volgende e-news meer), maar ook met deskundig advies. Onze aanpak is altijd pragmatisch. Hier staan we, daar willen we naartoe, en hoe bereiken we dat op de kostentechnisch meest gunstige manier.

Meer weten over de nieuwe modellen of de beheercheck die wij voor u hebben samengesteld?

Neem dan contact met ons op. (Wilfried van Amerongen 026 – 3840 560 of 06 4567 4344)

Met Inspectrum wordt vastgoedbeheer duurzaam beheer !

U wilt nog eens wat dingen nalezen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure ‘Verdienen met duurzaam onderhoud’ van Ministerie van Infrastructuur en Milieu: http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Verdienen%20met%20duurzaam%20onderhoud.pdf

Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed van Agentschap.nl http://www.agentschapnl.nl/content/leidraad-verduurzamen-meerjaren-onderhoud-van-gemeentelijk-vastgoed

Beter beheer begint met betrouwbare informatie

Bij Inspectrum zijn we experts in het verzamelen van waardevolle data. We inspecteren en inventariseren vastgoed, infrastructuur, groen & openbare ruimte en dat doen we graag en goed. De gegevens die we verzamelen zijn echter maar een middel. Waar het om gaat is dat onze inspanningen bijdragen aan uw besparingen óf ... Meer over Inspectrum

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwik-
kelingen en acties. Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Bekijk onze laatste nieuwsbrief