Header

Waterschappen

Inspectrum helpt u met betrouwbare inventarisaties en inspecties

Als waterschap bent u dagelijks bezig met de controle en regulering van de waterhuishouding  van ons land. Daarbij wordt u met een breed scala van inspectie-, onderhouds- en beheertaken geconfronteerd. Waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, vaarwegen en wegbeheer allemaal gebieden waar van u het maximaal mogelijke wordt verwacht. En dat terwijl ook bij u de budgetten vaak onder druk zullen staan en het waterschap zijn steentje bij zal moeten dragen in de landelijke bezuinigingen. Ondanks dat de middelen beperkter worden moeten de doelstellingen gehaald worden.

Uw infrastructuur betrouwbaar in beeld

Een situatie die u (en ons) dwingt om goed na te denken over hoe deze doelstellingen zonder concessies toch te behalen zijn. Inspectrum kan een bijdrage leveren bij het behalen van uw doelstellingen. Inspectrum beschikt over de kennis en capaciteit om u te ondersteunen bij het inventariseren en inspecteren van waterkeringen, wegen, kunstwerken, vaarwegen etc.

Wij werken daarbij met moderne middelen zoals RTK/GPS (06-GPS) veldcomputers en zeer flexibele veldapplicaties waarin vrijwel elke inventarisatie en inspectie conform uw eisen en wensen uitgevoerd kan worden.

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij u een stap verder kunnen helpen op weg naar het meest effectieve en efficiënte beheer.

Gemeente Overbetuwe

Rudi Muller

Realistische plannen, precies afgestemd op de situatie hier in de gemeente

Het is de manier van werken van Inspectrum bij het opstellen van de plannen die Rudi Muller aanspreekt. “Je merkt aan alles dat ze weten waar ze het over hebben. Daarbij denken ze vanuit onze situatie en niet vanuit een ivoren toren ergens ver weg. Ze begrijpen ook dat wij in principe altijd meer willen dan dat er financieel kan. Daar handelen ze naar en dus rollen er realistische plannen uit, precies afgestemd op de situatie hier in de gemeente.”

Inspectrum Nieuws 14

Gemeente Beuningen

Robin Ariaans

Inspectrum heeft kennis van zaken en medewerkers stellen zich pro-actief op

Robin Arians ziet het werk niet los van de personen. “Voor mij is erg bepalend met wie ik moet werken. In het geval van Inspectrum was dat in veel gevallen Martijn Buitenhuis. Een man die bij uitstek geknipt is voor dit werk. Zeer deskundig en prettig in de omgang. Dat is ook wat waard.”

Inspectrum Nieuws 14

Gemeente Leusden

Erik den Hertog

Inspecties en advies gaan hand in hand

Inspectrum inspecteerde in het voorjaar in opdracht van Leusden alle verhardingen in de gemeente. In juni werd het resultaat tot tevredenheid opgeleverd, al was er wel sprake van enige vertraging. Erik den Hertog: “De communicatie tussen Inspectrum en Oranjewoud liet soms te wensen over. Inspectrum kon daar vrij weinig aan doen, maar daardoor heeft het ons wel meer tijd gekost dan we hadden verwacht. Van de andere kant: met het resultaat zijn we tevreden en dan vergeet je andere dingen ook snel.”

Inspectrum Nieuws 12

Gemeente Losser

Robert Middelhuis

Inspectrum gaat ons adviseren

Robert Middelhuis: “Wij hebben goede ervaringen met Inspectrum. Onze nieuwe wegbeheerder gaat nu bekijken in hoeverre we ze ook in het vervolgtraject kunnen inschakelen. In ieder geval is Inspectrum al wel gevraagd de nieuwe wegbeheerder op een aantal onderdelen in te werken

Inspectrum Nieuws 12

Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd
Lees meer