Markering en belijning

In Nederland mogen wij trots zijn op onze Infrastructuur. Onze wegen liggen er over het algemeen keurig verzorgd bij.
Regelmatig worden onze wegen door gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat geïnspecteerd. Veiligheid en comfort zijn daarbij het uitgangspunt.

De veiligheid van onze Infrastructuur en de Openbare Ruimte wordt mede bepaald door de aanwezigheid van de bebording de wegmarkering, de belijning en het samenspel daartussen.

Als u nog niet adequaat in beeld heeft welke markeringen en belijning er in uw areaal aanwezig is kunnen wij dit voor u in beeld brengen.
Daarna kunnen we de inventarisatie buiten volledig maken en de kwaliteit van de markering en belijning inzichtelijk maken. Dit doen we op basis van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR)

Met de door ons geleverde data kunt u vervolgens het onderhoudsplan opstellen.

Wij brengen uw markering en belijning in beeld en leveren betrouwbare data voor uw beheerplan en begroting

Wij kunnen u ondersteunen met:

 

• Inventariseren op basis van luchtfoto’s
• Aanvullende inventarisatie in het veld
• Inspectie o.b.v. de KOR
• Saneringsadvies markeringen/belijning
• Advies t.a.v. markering, belijning en bebording
• Opstellen van een beheerplan

 

Voordelen:

 

• Wij kiezen voor een klant specifieke benadering
• Wij gaan voor de beste oplossing
• Wij sluiten aan op alle gangbare beheersystemen
• Wij zorgen voor een effectief data-beheerplan
• Wij werken volgens onze kernwaarden
• Wij staan garant voor de kwaliteit van ons werk
• Afspraak is bij ons afspraak

Kiest u voor Inspectrum dan kiest u voor een ervaring en kwalitatief hoogwaardige aanpak.

Ik heb een andere vraag