Kwaliteit in beeld

Het inwinnen van actuele, betrouwbare en complete brondata is essentieel voor beheerders. Een belangrijke vervolgstap is het genereren van relevante informatie uit de data. Nadat u bijvoorbeeld een inspectie heeft laten uitvoeren en uw inspectiegegevens binnen hebt, is de vertaling daarvan niet automatisch gemaakt. Hoe vaak gebeurt het niet dat de inspectiedata ‘op de plank blijft liggen’ door de drukte van alledag of omdat u ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.
Of uw gegevens nu in GBI, Geovisia of Kikker staan, Inspectrum helpt u graag met de vertaling van brongegevens naar heldere overzichten en management samenvattingen. Daarmee verkrijgt u het benodigde inzicht om goede beheerkeuzes te kunnen maken.

Beeldkwaliteit

Een mogelijke vervolgstap is om het benodigde maatregelpakket te bepalen op basis van de gestelde ambities, eventueel kunnen verschillende scenario´s doorgerekend worden. Onze adviseurs denken hierin graag met u mee.
De genoemde overzichten, doorgerekende maatregelpakketten of managementoverzichten kunnen onder andere gebruikt worden als basisgegevens voor uw beheerplannen.

We hebben bovengenoemde werkzaamheden onder andere uitgevoerd voor de gemeentes Nieuwegein, Texel, Zaanstad, Borne, Purmerend en andere. Bij veel van deze gemeenten dienden genoemde overzichten als directe input voor door ons geschreven beheerplannen.

Indien gewenst kunt u uw gegevens laten opleveren in ons gebruiksvriendelijke Geocare Webportaal. Daarin krijgt u een management overzicht en budgetgrafieken op een presenteerblaadje aangereikt. In veel modulen worden automatisch maatregelen toegekend op basis van standaard methoden. Ook kunt u in het Geocare Webportaal heel gemakkelijk selecties maken om meer inzicht te krijgen in waar de grootste opgaven liggen en hoe u het beschikbare budget het beste kunt prioriteren. Ontdek wat wij u kunnen bieden op www.geocarewebportals.nl.

Ik heb een andere vraag