Data op Orde

Het ideaal beeld is dat uw data op orde is en blijft. Als uw data op orde is kunt u gefundeerde keuzes maken op beheer- en beleidsniveau. U bent in staat om eenvoudig informatie uit uw gestructureerde data te halen en inzicht te creëren voor collega’s. Data op orde geeft rust binnen uw beheerproces, afdeling en organisatie. Als uw data op orde is kunt u de focus op verantwoordelijkheden leggen die er echt toe doen. Wat zou het fantastisch zijn om zo’n omgeving te presteren, vindt u niet?

De werkelijkheid laat helaas vaak iets heel anders zien. Er is enorm veel inspanning benodigd om data ABC (actueel, betrouwbaar en compleet) te krijgen en te houden. Daar komt bij dat de data van vandaag morgen alweer is verouderd. Data wat niet op orde is brengt onrust. U ervaart een stuk ongemak als u niet de volledige grip kunt krijgen op beheertaken.

Inspectrum heeft ervaring met beide kanten van de medaille. Wij weten hoe het voor beheerders is om data op orde te hebben omdat we er zelf aan bijdragen. Vaak begint zo’n uitdaging met een onvolledige database. Ons hart gaat sneller kloppen als kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ontbreken. Samen met u gaan we graag de uitdaging aan om uw data op orde te brengen en te houden. Want samen met u realiseren wij uw ambities.

Wij beschikken over jarenlange ervaring als het gaat om inspecties en inventarisaties van de infrastructuur en openbare ruimte. Voor vele klanten hebben we één of meerdere opdrachten uitgevoerd zoals:

– Globale visuele weginspectie & klein onderhoud
– Gedetailleerde weginspectie
– Weginventarisatie op basis van de BGT
– Maatregeltoets
– Inventarisatie en inspectie kunstwerken
– Inventarisatie van bebording, straatmeubilair en openbare verlichting
– Inspectie van bebording, straatmeubilair en openbare verlichting
op basis van beeldkwaliteit
– Saneringsvoorstel van bebording
– Controle op werking openbare verlichting
– Parkeertellingen
– Mutatieverwerking en -bijhouding

Om uw data op orde te brengen en te houden zetten wij ervaren medewerkers in die onder meer CROW-gecertificeerd of –gediplomeerd zijn. Voor inspectie van kunstwerken zetten wij inspecteurs in die ervaring hebben met NEN-2767-4 en CUR. Omdat betrouwbare inspectieresultaten essentieel zijn voor het beheerproces voeren wij interne kwaliteitscontroles uit.

De inwinning van uw data kunnen wij op innovatieve wijze uitvoeren. Door de samenwerking met een Horus zijn wij in staat om met videobeelden uw data vast te leggen. Dat kan voor meerdere onderdelen tegelijk. Met een login kunt u ook zelf beschikken over het videomateriaal.

Om u compleet te ontzorgen kunt u gebruik maken van ons innovatieve Geocare Webportaal. Een zeer eenvoudige en toegankelijke beheertool voor al uw beheergegevens. Ontdek wat wij u kunnen bieden op www.geocarewebportals.nl.

Ik heb een andere vraag