Infrastructuur en openbare ruimte

Inspectrum inventariseert en inspecteert onder andere wegen, kunstwerken, verkeersborden en verkeerstekens. Wij voeren ook inspecties uit van sluizen, stuwen, vaarwegkenmerken en kademuren. Heeft u beheerinformatie nodig met betrekking tot de infrastructuur? U kunt altijd bij ons terecht. Wij leveren kwaliteit voor een scherpe prijs.

Kiest u voor Inspectrum, dan krijgt u helder inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur. Met de data die wij aanleveren bent u in staat uw strategische beleids- en operationele beheerplannen goed te onderbouwen. Wij werken voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, de ANWB en diverse adviesbureau’s

Betrouwbare beheerinformatie is noodzakelijk om de openbare ruimte te kunnen beheren. Inspectrum zorgt daar voor. wij inventariseren en inspecteren het straatmeubilair, de groenvoorziening, lichtmasten etc. Alles wat tot de inrichting van de openbare ruimte behoort.
Inspectrum doet ook wijkonderzoek en neemt enquêtes af om te achterhalen hoe bewoners hun leefomgeving ervaren.

Door onze innovatieve werkwijze zijn wij bijzonder efficient en effectief. Wij werken onder andere met mobiele inspectiemodules.

Bomen

Verkeerstekens

Kunstwerken

Ik heb een andere vraag