Bomen

Inventarisatie en inspectie

Bomen zijn een lust voor het oog, maar het beheer van een groot aantal bomen kan een aanzienlijke taak vormen voor de gemeente. U kunt deze taak vereenvoudigen door te zorgen voor een goed overzicht van uw bomenbestand. Wanneer u precies weet hoeveel bomen u heeft, waar ze staan en hoe ze eraan toe zijn kunt u uw bomenbeheer planmatig en efficiënt uitvoeren. Inspectrum geeft u het benodigde inzicht met efficiënte en nauwkeurige boominventarisaties en –inspecties.

Hoeveel bomen staan er in de gemeente, en van welke soort? Welke omvang hebben ze? En waar staan ze precies? Alleen met overzicht is goed beheer mogelijk. Inspectrum geeft u dat overzicht met een boominventarisatie.

Bij de start van een boominventarisatie geeft u aan de hand van een checklist aan welke boomkenmerken voor u belangrijk zijn Dat kan beperkt zijn tot soortnaam en diameter. De inventarisatie kan echter ook verder gaan en zich uitstrekken tot benoeming van de cultivar, standplaats en andere kenmerken. Precies zoals u het wenst. De boomspecialiseten van Inspectrum gaan dan op pad met een handcomputer. De kenmerken van elke boom worden direct vastgelegd. In één werkgang meten ze ook de  positie op de basiskaart in en leggen deze vast op een digitale kaart van de gemeente. Afhankelijk van het aantal vast te leggen kenmerken inventariseert een boomspecialist op die manier op een dag 300 tot 350 bomen.

Visual Tree Assessment (VTA)

Bomen zijn sfeer- en beeldbepalend en geven kleur en warmte aan straten, pleinen en parken. Maar ze kunnen ook risico’s opleveren. Uw gemeente heeft een juridische zorgplicht voor haar bomen en is aansprakelijk voor de schade die een afgebroken tak of omgevallen boom veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid weegt veel zwaarder als u niet kunt aantonen dat u de boom goed onderhouden heeft. Inspectrum helpt u bij een goed beheer van uw bomenbestand door het uitvoeren van inspecties, de zogenaamde boomveiligheidscontroles. Met behulp van de Visual Tree Assessment (VTA) methode beoordelen onze gecertificeerde boomspecialisten elke boom en brengt ze de vitaliteit en de zichtbare gebreken in kaart. Bomen met zichtbare gebreken zoals dood hout of een holte of inrotting krijgen het label ‘’attentieboom’’  of ‘’risicoboom’’ Voor deze bomen adviseren we dan passende maatregelen

Overdracht van gegevens

De boomspecialisten van Inspectrum leggen alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie over uw bomenbestand, inclusief fotomateriaal, in een werkgang vast in hun handcomputers, in uw of onze eigen inspectiemodule. Na afloop van de inspecties, of desgewenst tussentijds, leveren we alle verzamelde gegevens op in het door u gewenste formaat. Uw medewerkers hebben vanaf dat moment van achter hun bureau volledig inzicht in de toestand van elke boom in de gemeente – inclusief beeldmateriaal.

Wij nemen u de zorg uit handen

Met een driejaarscyclus voor boomveiligheidscontroles brengt u de risico’s voor uw gemeente tot een minimum terug. We geven dan iedere boom een label zodat hij elk jaar, elke tweede of elke derde jaar een inspectie krijgt.

Attentie- en risicobomen bekijken we vaker, stabiele bomen minder vaak. Inspectrum helpt graag met het plannen en uitvoeren van een dergelijke cyclische aanpak. Op deze manier heeft u altijd een goed beeld van de kwaliteit van uw bomenbestand.

Voordelen op een rij.

–  Altijd een up to date overzicht van uw bomenbestand
–  Efficiënte werkwijze: we verzamelen kwantitatieve, kwalitatieve en geografische gegevens in één werkgang
–  U bepaalt: wij verzamelen precies die gegevens die u nodig heeft voor optimaal beheer
– Alle informatie direct digitaal beschikbaar
–  U voldoet met de inspecties aan de zorgplicht en vermindert zo de risico’s van aansprakelijkheid
–  Open werkwijze en communicatie
–  Gegarandeerd kwaliteit

 

 

Ik heb een andere vraag