Subsidie voor de instandhouding van Rijksmonumenten

Subsidie voor de instandhouding van Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn in nagenoeg alle gemeenten in Nederland een onderdeel van het vastgoedareaal. Kerktorens, historische stadhuizen en bijvoorbeeld ook molens zijn slechts een greep uit een gemiddeld gemeentebezit. De kosten voor het onderhoud aan deze historische gebouwen zijn relatief hoog. Om de instandhouding van deze bijzondere, cultuurhistorische objecten te ondersteunen, draagt de Rijksoverheid financieel bij middels de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (hierna SIM). De SIM-subsidie is een financiële tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor uw Rijksmonument. De adviseurs van Inspectrum kunnen u helpen bij het succesvol aanvragen van deze tegemoetkoming.

 

Wederom 100%van de subsidieaanvragen van Inspectrum gehonoreerd in 1018

Onze adviseurs hebben in 2018 voor vier gemeenten een bedrag van meer dan €550.000,- netto opgehaald – dit voor negentien objecten totaal. Onze specialisten hebben hierbij uiteenlopende aanvragen voorbereid, te weten: een kloosteronderdeel, een viertal historische molens, een stadskasteel, een aantal oude stadhuizen (o.a. uit de Renaissance periode), een tweetal historische kerktorens (uit de Renaissance periode, evenals uit de Neo-Gotieke tijd) en ook een achttiende-eeuws fabriekscomplex bestaande uit zeven Rijksmonumenten. Het opgehaalde subsidiegeld is voor de komende periode van zes jaar direct bestemd voor het beheer- en onderhoud van de Rijksmonumenten in deze vier gemeenten.

 

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

Anders dan in voorgaande jaren, bedraagt de netto SIM-subsidie met ingang van 2020 (aanvragen van 2019) maar liefst 60% van de jaarlijkse instandhoudingskosten, dit verspreid over een periode van zes jaar. Deze instandhoudingskosten zijn gebaseerd op 3% van de herbouwwaarde van het Rijksmonument. De Rijksoverheid heeft daarmee de bijdrage verhoogd voor toekomstige aanvrage – de netto bijdrage was voorheen 50% van de totale instandhoudingskosten. Dat de SIM-subsidie in 2019 voor de periode van 2020-2025 kan worden aangevraagd staat vast; of de regeling daarna nog in de huidige hoedanigheid van kracht is, is nog niet bekend.

 

Werkzaamheden gepland in 2020? Vraag de subsidie aan vóór 31 maart 2019.

Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor de komende onderhoudsperiode, dan moet de aanvraag voor 31 maart 2019 zijn ingediend. Om de haalbaarheid voor uw aanvraag te kunnen toetsen, en de bijbehorende budgetten te kunnen inschatten, is het verstandig om nu al contact met Inspectrum op te nemen. Onze adviseurs  hebben al voor het derde jaar op rij 100% van alle aanvragen gehonoreerd gekregen voor onze opdrachtgevers. Inspectrum is van plan deze lijn door te zetten met uw projecten voor 2020 en verder!

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SIM-subsidie en wat Inspectrum hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons via: 026 38 40 560.

 

Of bel of mail direct met één van onze specialisten:

ing. Henri van den Berg                        drs. ing. Vincent van Helvoort

06 44 56 34 96                                        06 45 67 43 48

h.berg@inspectrum.nl                          v.helvoort@inspectrum.nl

Inschrijven

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven